[12] VB: Science and technology

 0    200 schede    FilipWojdak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
artifical intelligence
inizia ad imparare
Sztuczna inteligencja
biomedical engineering
inizia ad imparare
Inżynieria biomedyczna
cybernetics
inizia ad imparare
cybernetyka
genetinc engineering
inizia ad imparare
Inżynieria genetyczna
genetics
inizia ad imparare
genetyka
geology
inizia ad imparare
geologia
linguistics
inizia ad imparare
językoznawstwo
logics
inizia ad imparare
logika
magnetism
inizia ad imparare
magnetyzm
physics
inizia ad imparare
fizyka
robotics
inizia ad imparare
robotyka
sociology
inizia ad imparare
socjologia
statistics
inizia ad imparare
statystyka
zoology
inizia ad imparare
zoologia
alloy
inizia ad imparare
stop
analysis
inizia ad imparare
analiza
attract
inizia ad imparare
przyciągać
beneficial
inizia ad imparare
korzystny
cells
inizia ad imparare
komórki
White Blood cells
inizia ad imparare
Białe krwinki
chemist
inizia ad imparare
chemik
Electric current
inizia ad imparare
Prąd elektryczny
debris
inizia ad imparare
odpady
density
inizia ad imparare
gęstość
double helix
inizia ad imparare
Podwójna spirala
equation
inizia ad imparare
równanie
experiment
inizia ad imparare
eksperyment
Explore
inizia ad imparare
Zbadać
explore an idea
inizia ad imparare
badać koncepcję
explore the ocean
inizia ad imparare
odkrywać ocean
explore space
inizia ad imparare
badać przestrzeń kosmiczną
formula
inizia ad imparare
wzór
genes
inizia ad imparare
geny
gene therapy
inizia ad imparare
terapia genowa
investigate
inizia ad imparare
badać
launch a rocket
inizia ad imparare
wystrzelić rakietę
mass
inizia ad imparare
masa
matter
inizia ad imparare
materia
molecule
inizia ad imparare
molekuła
nucleus
inizia ad imparare
jądro
operate remotely
inizia ad imparare
pracować zdalnie
organ transplant
inizia ad imparare
przeszczep organów
penicillin
inizia ad imparare
penicylina
phenomenom
inizia ad imparare
zjawisko
protein
inizia ad imparare
białko / proteina
research
inizia ad imparare
badania
revolve around the Sun
inizia ad imparare
krążyć wokół Słońca
scientific breakthrough
inizia ad imparare
naukowy przełom
scientist
inizia ad imparare
naukowiec
solve
inizia ad imparare
rozwiązać
Space centre
inizia ad imparare
centrum kosmiczne
Space shuttle
inizia ad imparare
statek kosmiczny
Space station
inizia ad imparare
Stacja Kosmiczna
Space travel
inizia ad imparare
podróż kosmiczna
Space waste
inizia ad imparare
kosmiczne odpadki
structure
inizia ad imparare
struktura
technique
inizia ad imparare
technika
test tube
inizia ad imparare
próbówka
treat disease
inizia ad imparare
leczyć chorobę
x-ray
inizia ad imparare
rentgenowski
binoculars
inizia ad imparare
lornetka
caffee maker
inizia ad imparare
ekspres do kawy
dishwasher
inizia ad imparare
zmywarka
food processor
inizia ad imparare
robot kuchenny
high-speed rail link
inizia ad imparare
kolej dużych prędkości
household appliances
inizia ad imparare
sprzęt AGD
lens
inizia ad imparare
soczewka
man-made
inizia ad imparare
sztuczny
plug
inizia ad imparare
wkładać wtyczkę do kontaktu
toaster
inizia ad imparare
toster
washing machine
inizia ad imparare
pralka
wind-up radio
inizia ad imparare
przenośne radio
appliance
inizia ad imparare
urządzenie
controls
inizia ad imparare
elementy sterujące
create charts
inizia ad imparare
tworzyć wykresy
create grids
inizia ad imparare
tworzyć tabelę
device
inizia ad imparare
urządzenie
do calculations
inizia ad imparare
robić obliczenia
do interactive exercises
inizia ad imparare
wykonać ćwiczenia interaktywne
edit music
inizia ad imparare
edycja muzyki
engine
inizia ad imparare
silnik
manual
inizia ad imparare
instrukcja obsługi
motor
inizia ad imparare
silnik elektryczny
socket
inizia ad imparare
gniazdko
switch
inizia ad imparare
przełącznik
flat battery
inizia ad imparare
rozładowana bateria
take out the battery
inizia ad imparare
wyjąć baterię
break down
inizia ad imparare
zepsuć się
broken
inizia ad imparare
zepsuty
faulty connection
inizia ad imparare
błędne połączenie
crash
inizia ad imparare
awaria
go flat
inizia ad imparare
wyczerpać się (bateria)
lid
inizia ad imparare
pokrywa
lift the lid
inizia ad imparare
podnieś pokrywę
malware
inizia ad imparare
złośliwe oprogramowanie
make a funny noise
inizia ad imparare
wydawać zabawne odgłosy
obsolete
inizia ad imparare
przestarzały
out of order
inizia ad imparare
zepsuty
poor sound quality
inizia ad imparare
słaba jakość dźwięku
remove the cover
inizia ad imparare
zdjąć obudowę
rewire a plug
inizia ad imparare
zmieniać wtyczkę
service centre
inizia ad imparare
centrum serwisowe
virus
inizia ad imparare
wirus
be in working progress
inizia ad imparare
być w toku pracy
augmented reality
inizia ad imparare
Rzeczywistość rozszerzona
computer-generated
inizia ad imparare
komputerowo generowany
CGI (Computer Generated Imagery)
inizia ad imparare
grafika generowana komputerowo
statistical data
inizia ad imparare
dane statystyczne
database
inizia ad imparare
baza danych
instatnt messenging system
inizia ad imparare
system szybkiego odpowiadania
interact
inizia ad imparare
odziaływać
mat
inizia ad imparare
podkładka
wireless
inizia ad imparare
bezprzewodowy
superimposed
inizia ad imparare
nałożony
worksheet
inizia ad imparare
arkusz kalkulacyjny
biologist
inizia ad imparare
biolog
astronomer
inizia ad imparare
astronom
computer science
inizia ad imparare
informatyka
computer scientist
inizia ad imparare
informatyk
geneticist
inizia ad imparare
genetyk
linguist
inizia ad imparare
językoznawca
mathematician
inizia ad imparare
matematyk
meteorologist
inizia ad imparare
meteorolog
physicist
inizia ad imparare
fizyk
statistician
inizia ad imparare
statystyk
aerial
inizia ad imparare
antena
air conditioning
inizia ad imparare
klimatyzacja
cordless kettle
inizia ad imparare
czajnik bezprzewodowy
have an influence on
inizia ad imparare
wywierać wpływ na
light bulb
inizia ad imparare
żarówka
satnav
inizia ad imparare
nawigacja satelitarna
vacuum cleaner
inizia ad imparare
odkurzacz
conduct an experiment
inizia ad imparare
przeprowadzić eksperyment
develop
inizia ad imparare
rozwijać
development
inizia ad imparare
rozwój
invention
inizia ad imparare
wynalazek
keep records of
inizia ad imparare
prowadzić dokumentacje
make a discovery
inizia ad imparare
dokonać odkrycia
predict
inizia ad imparare
przewidzieć
prediction
inizia ad imparare
prognoza
reach a conclusion
inizia ad imparare
dojść do wniosku
vaccine
inizia ad imparare
szczepionka
clone a cell
inizia ad imparare
sklonować komórke
compile statistics
inizia ad imparare
sporządzać statystyki
develop a cure for
inizia ad imparare
opracować lekarstwo na
estimate
inizia ad imparare
oszacować
evidence
inizia ad imparare
dowody
hypothesise
inizia ad imparare
stawić hipotezę
hypothesis
inizia ad imparare
hipoteza
investigate
inizia ad imparare
dociekać
proof
inizia ad imparare
dowód
prove
inizia ad imparare
udowodnić
register your invention
inizia ad imparare
zarejestrować wynalazek
report your findings
inizia ad imparare
zgłosić wyniki swoich badań
test a theory
inizia ad imparare
przetestować teorię
recharge
inizia ad imparare
doładować
adjust
inizia ad imparare
regulować
dispose of old batteries
inizia ad imparare
wyrzucać stare baterie
ink cartridge
inizia ad imparare
wkład z tuszem do drukarki
refer to the manual
inizia ad imparare
sprawdzić w instrukcji
attach a document
inizia ad imparare
dołączyć dokument
log onto a website
inizia ad imparare
zalogować się na stronie internetowej
predictive texting
inizia ad imparare
pisanie SMS-ów przy pomocy metody słownikowej
word processing
inizia ad imparare
edycja i formatowanie tekstów
bullet
inizia ad imparare
punktor
minimise
inizia ad imparare
zminimalizować
redo
inizia ad imparare
powtórzyć, przywrócić / cofnąć
freeze
inizia ad imparare
zawiesić się
power cut
inizia ad imparare
przerwa w dostawie prądu
run down
inizia ad imparare
przestawać działać/rozładowywać się
run out of time
inizia ad imparare
zabrakło czasu
bounce back
inizia ad imparare
odbić
identity fraud
inizia ad imparare
kradzież tożsamości
be addicted to
inizia ad imparare
być uzależniony od
best value for money
inizia ad imparare
najlepszy stosunek ceny do jakości
catch-up TV
inizia ad imparare
programy TV na życzenie w internecie
constant lack of time
inizia ad imparare
stały brak czasu
depend on
inizia ad imparare
polegać na
distant future
inizia ad imparare
odległej przyszłości
electronic noticeboard
inizia ad imparare
elektroniczna tablica ogłoszeń
end up
inizia ad imparare
skończyć
futuristic trends
inizia ad imparare
futurystyczne trendy
gasp
inizia ad imparare
wydać stłumiony okrzyk
sharp
inizia ad imparare
punktualnie
take over
inizia ad imparare
przejąć
advancement
inizia ad imparare
postęp
alleviate pain
inizia ad imparare
złagodzić ból
alter
inizia ad imparare
zmieniać, zmodyfikować
come to rescue
inizia ad imparare
przyjść na ratunek
come up with
inizia ad imparare
wymyślić
comprehensible
inizia ad imparare
zrozumiały
cutting-edge surgery
inizia ad imparare
przełomowa operacja chirurgiczna
dimension
inizia ad imparare
wymiar
offer an insight into sth
inizia ad imparare
przedstawić wgląd w coś
raise concerns
inizia ad imparare
wyrazić zaniepokojenie
restrain
inizia ad imparare
powstrzymać
severe migraine
inizia ad imparare
ciężka migrena
smash
inizia ad imparare
rozbić
technological advancement
inizia ad imparare
postęp techniczny
the onset of sth
inizia ad imparare
Początek czegoś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.