13.02.17 Enginnering

 0    28 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
project is aiming to improve the way in which wind farms are maintained and managed
inizia ad imparare
Projekt ma na celu poprawę sposobu, w jaki farmy wiatrowe są utrzymywane i zarządzane
there is still no industry
inizia ad imparare
nadal nie ma przemysłu
put us ahead of the curve in terms of the lifecycle of these assets
inizia ad imparare
stawia nas przed krzywej w kategoriach cyklu życia tych aktywów
we have developed novel sensing technologies
inizia ad imparare
opracowaliśmy nowe technologie wykrywania
to inspect systems
inizia ad imparare
prowadzenie kontroli nad systemów
such as those known to be areas of particular vulnerability
inizia ad imparare
takie jak te znane są jako obszary szczególnie podatne
invention holds promise for
inizia ad imparare
Wynalazek wygląda obiecująco dla
The LEDs are composed of
inizia ad imparare
LED są złożone z
The display therefore appears to be
inizia ad imparare
W związku z tym wydaje się, że wyświetlacz
specifically relating to
inizia ad imparare
szczególnie w odniesieniu do
One of the reasons aircraft carriers are so formidable is their powerful aircraft launch and recovery systems.
inizia ad imparare
Jednym z powodów dlaczego lotniskowce są tak ogromne jest ich potężne wyrzutnie dla samolotów i systemy odzyskiwania
blaze
inizia ad imparare
blaze in inglese
odpalać
self-contained, portable, horizontal launch and retrieval system
inizia ad imparare
samodzielny, przenośny, poziomy systemu startu i odzyskania
How 3D Printing And Digital Technologies Are Altering The Face Of Aircraft Engine Manufacturing In Italy
inizia ad imparare
Jak Drukowanie 3D i cyfrowe technologie zmieniają oblicze produkcji silników lotniczych we Włoszech
Italian commune of Cameri
inizia ad imparare
Włoski gmina Cameri
Located on the flat and fertile plains that stretch seemingly forever between
inizia ad imparare
Znajduje się na płaskich i żyzne równinach, które rozciągają się pozornie wszędzie pomiędzy
narrow streets
inizia ad imparare
wąskie uliczki
stores either empty or closed
inizia ad imparare
sklepy puste lub zamknięte
filled with a dozen
inizia ad imparare
wypełnione masą(dużą ilością)
boston Dynamics is the company which is the most advanced of its kind in Europe
inizia ad imparare
boston Dynamics jest firmą najbardziej zaawansowaną tego typu w Europie
executives have streamed into Cameri to witness the future of how we will make things
inizia ad imparare
kierownictwo napływało do Cameri świadczyć jak w przyszłości, jak będziemy robić rzeczy
3D printing are revolutionizing manufacturing in much the same way the internet transformed shopping
inizia ad imparare
Druk 3D rewolucjonizują produkcję w podobny sposób jak internet przekształcił zakupy
these techniques grow parts from the ground up by either depositing or fusing layers of material
inizia ad imparare
Techniki te tworzą części od podstaw w górę przez nakładanie lub sklejanie warstw materiału
There are no limits to complexity
inizia ad imparare
Nie ma ograniczenia co do złożoności
hollow structures
inizia ad imparare
wydrążone struktury
GE Aviation acquired majority stakes in the 3D-printing machine makers
inizia ad imparare
GE Aviation nabył udziały większościowe w producentów maszyn drukarskich 3D
AM is thriving in Cincinnati
inizia ad imparare
AM kwitnie w Cincinnati
The challenge is ensuring that these parts are still feasible with respect to their loads and manufacturability.
inizia ad imparare
Wyzwaniem jest zapewnienie, że części te są nadal możliwedo wykonania w odniesieniu do ich obciążeń i zdolności produkcyjnych.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.