14.05.15 2

 0    24 schede    aruna21
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
commodity
inizia ad imparare
towar m, artykuł m; (of food) artykuł m spożywczy,
agree on sth
inizia ad imparare
uzgadniac cos dogadac sie
far more
inizia ad imparare
znacznie/dużo bardziej
lie behind sth
inizia ad imparare
powodować coś
hugely important
inizia ad imparare
niezwykle ważne, [enjoyable, expensive] niezwykle; to be hugely successful [project] zakończyć się olbrzymim or ogromnym sukcesem
entire
inizia ad imparare
(whole, complete) [country, family, world] cały; an entire day cały dzień; throughout the entire house w całym domu
entirely relaxed
inizia ad imparare
całkowicie zrelaksowany, (wholly) [agree, reject, destroy, restore, rework] całkowicie; [innocent, different, unnecessary] zupełnie; that changes things entirely to wszystko zmienia
vulnerable
inizia ad imparare
(likely to be badly affected) [old person] bezradny, bezbronny; [cyclist] narażony na niebezpieczeństwo; vulnerable to sth narażony na coś [bad event, attack]; wrażliwy na coś [frost, change]; podatny na coś [infection]
knock over
inizia ad imparare
[person, animal, force] przewr|ócić, -acać [animal, object, person]; [vehicle] potrąc|ić, -ać [animal, pedestrian]
impact
inizia ad imparare
[event, situation, factor] mieć wpływ, wpły|nąć, -wać (on sth/sb na coś/kogoś), (effect) wpływ m; to make or have an impact on sth/sb wywrzeć wpływ na coś/kogoś
soar
inizia ad imparare
(rise sharply) [popularity] (gwałtownie) wzr|osnąć, -astać; [price, temperature, costs] podsk|oczyć, -akiwać, pójść, iść w górę; [hopes, expectations]
grave
inizia ad imparare
grób, (serious) [danger, consequences, error, risk, illness, injury] poważny
countless
inizia ad imparare
niezliczony
crops, harvest
inizia ad imparare
uprawy, zbior, plon, (cut short) obci|ąć, -nać, przyci|ąć, -nać (krótko) [hair, tail, ears]
refer
inizia ad imparare
(direct) [person] s|kierować [person]; to be referred to, (pass on) przekaz|ać, -ywać [task, problem, enquiry, matter, case] (to sb komuś)
tend to
inizia ad imparare
[person] skłaniać się (towards sth ku czemuś); [event, evolution] zmierzać (to or towards sth ku czemuś); to tend to do sth [person] na ogół robić coś; [event] przejawiać tendencję do czegoś
fluctuation of my health and happiness
inizia ad imparare
wahania mojego zdrowia i szczęścia, (in mood, behaviour) zmienność f (in or of sth czegoś); (in price, rate) wahania
fluctuate
inizia ad imparare
[temperature, rate] wahać się (between sth and sth między czymś a czymś); [people, opinions] zmieniać się
profitable
inizia ad imparare
[business, company] rentowny, dochodowy; [investment] zyskowny; [deal] intratny, opłacalny; [crop, market] przynoszący zyski
prank
inizia ad imparare
wybryk, figiel, psikus, to play a prank on sb spłatać komuś figla, zrobić komuś psikusa
unable
inizia ad imparare
(lacking the means or opportunity) to be unable to do sth nie móc or nie być w stanie czegoś zrobić; I wanted to come, but I was unable,(lacking the knowledge or skill) to be unable to do sth nie umieć or nie potrafić czegoś zrobić
slightly
inizia ad imparare
[change, fall, rise] nieznacznie, nieco; [more, less, better, different] nieco
figure out
inizia ad imparare
zrozumiec cos rozwiazac jakis problem, wymyslec cos wykombinowac cos
manage
inizia ad imparare
zdolac uporac sie dawac sobie rade

Devi essere accedere per pubblicare un commento.