15.02.17 Engineering

 0    36 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
augment our view of the road
inizia ad imparare
poszerzyć nasze pole widzenia drogi
From the rise of autonomy
inizia ad imparare
Od powstania autonomii
the technology that drives and controls our vehicles is undergoing a period of profound change.
inizia ad imparare
technologia, która napędza i kontroluje nasze pojazdy przechodzi w okres głębokich przemian.
While once
inizia ad imparare
Chociaż raz
elegant chunks of mechanical engineering
inizia ad imparare
eleganckie fragmenty inżynierii mechanicznej
our cars are rapidly evolving into
inizia ad imparare
Nasze samochody są szybko rozwijającą się
bristling with intelligence
inizia ad imparare
najeżone inteligencą
more sophisticated
inizia ad imparare
bardziej wyrafinowane
make sense of the vast amounts of information they gather
inizia ad imparare
sensu ogromnej ilości informacji, które zbierają
a host of advanced control
inizia ad imparare
ogrom zaawansowanej kontroli
A key area of development is
inizia ad imparare
Kluczowym obszarem rozwoju jest
the system is claimed to be one of the largest
inizia ad imparare
System jest uważany za jeden z największych
Processing information gathered by eight cameras mounted on the outside of the car
inizia ad imparare
przetwarzanie informacji zgromadzonych przez osiem aparatów fotograficznych zamontowanych na zewnątrz samochodu
under certain conditions
inizia ad imparare
w określonych warunkach
you can forget any notions about
inizia ad imparare
możesz zapomnieć o wszelkich pojęć
Tesla is totally upfront about this fact
inizia ad imparare
Tesla całkowicie patrzy z góry na ten fakt
sensors can detect both hard and soft objects
inizia ad imparare
czujniki mogą wykryć zarówno twarde i miękkie przedmioty
Autopilot can be engaged by pulling
inizia ad imparare
Autopilot można włączyć poprzez pociągnięcie
It’s almost certainly more accurate
inizia ad imparare
To prawie na pewno dokładniejsze
Soon, though, it all becomes second nature
inizia ad imparare
Wkrótce jednak, to wszystko staje się drugą naturą
As with other
inizia ad imparare
Podobnie jak w przypadku innych
Dubbed ‘thubber’
inizia ad imparare
tak zwany "thubber"
especially critical for rapid heat dissipation
inizia ad imparare
Szczególnie istotne dla szybkiego odprowadzania ciepła
the material could be further utilised in advanced manufacturing,
inizia ad imparare
Materiał ten może być następnie wykorzystywane w zaawansowanych wytwarzania,
to be affixed to rigid, inflexible mounts
inizia ad imparare
które mają być umieszczone na sztywnych, nieelastycznych mocowaniach
Opportunities we could only dream of
inizia ad imparare
Szanse mogliśmy tylko marzyć
a product’s viability
inizia ad imparare
żywotność danego produktu
structures with exceptional stiffness
inizia ad imparare
Struktury o wyjątkowej sztywności
After the ink solidifies
inizia ad imparare
Po zestaleniu(krzepnięciu) tuszu
to becoming a reliable supplier
inizia ad imparare
aby stać się wiarygodnym dostawcą
Suppliers have to be vetted and certified
inizia ad imparare
Dostawcy muszą być sprawdzeni i certyfikowani
Rob pointed out that outsource manufacturing is just one of the directions
inizia ad imparare
Rob wskazał, że outsourcing produkcji jest tylko jednym z kierunków
The company has relentlessly automated and digitized repetitive tasks
inizia ad imparare
Firma nieustannie automatyzuje i digitalizuje powtarzalne zadania
commit to
inizia ad imparare
zobowiązać się do
By going consistently you also commit to getting better at
inizia ad imparare
Idąc konsekwentnie również zobowiążesz się bycia coraz lepszym
Several experts suggest tackling a problem
inizia ad imparare
Kilku Eksperów sugeruje rozwiązywanie problemu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.