17.02.17 Engineering

 0    28 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Bumpy road
inizia ad imparare
Wyboista droga
but somewhat perplexing
inizia ad imparare
ale nieco kłopotliwy
it was formed by acquisition
inizia ad imparare
została utworzona przez przejęcie
A fairly recent addition to
inizia ad imparare
Dość najnowszym dodatkiem do
unlike its competitors, GE is a privately held company
inizia ad imparare
w przeciwieństwie do swoich konkurentów, GE jest firmą prywatną
quantities of material
inizia ad imparare
ilości materiału
solid pellets of polymers
inizia ad imparare
stałe granulki, z polimerów
Its facilities are
inizia ad imparare
Jego wyposażeniem są
primary extractive industries
inizia ad imparare
Głównymi przemysł wydobywczy
The supply chain networks for the automotive sector are complex
inizia ad imparare
Sieci łańcucha dostaw dla branży motoryzacyjnej jest złożony
by the end of the decade
inizia ad imparare
pod koniem obecnej dekady
is becoming increasingly important in a wide variety of applications
inizia ad imparare
staje się coraz bardziej ważne w wielu różnych zastosowaniach
Machine vision systems in industry depend upon it
inizia ad imparare
Systemy wizyjne w przemyśle zależą od tego
can struggle to make out details in the dark
inizia ad imparare
Można mieć problem, aby dostrzec szczegóły w ciemności
explained that rather than
inizia ad imparare
wyjaśnił, że zamiast
which greatly reduces the data output
inizia ad imparare
co znacznie zmniejsza dane wyjściowe
is effectively no time lag
inizia ad imparare
faktycznie nie ma opóźnienienia
endure a reasonable fall without breaking.
inizia ad imparare
znosić rozsądny upadek bez zepsucia
Quite simply, robots with legs can go a lot of places that wheels cannot
inizia ad imparare
Po prostu, roboty z nogami mogą przejść wiele miejsc, gdzie koła nie może
help reduce delays and cut costs
inizia ad imparare
przyczynić się do zmniejszenia opóźnień i cięcia kosztów
As well as reducing the need for compensation
inizia ad imparare
Jak również zmniejszenie zapotrzebowania na rekompensaty
systematically getting better at every aspect of what we do
inizia ad imparare
systematycznie coraz lepiej w każdym aspekcie tego, co robimy
We have progressively built the knowledge and competence
inizia ad imparare
stopniowo budujemy wiedzę i kompetencje
50 year period.
inizia ad imparare
50 letni okres.
Can you imagine that a 1958 Corvette design would pass the safety and performance requirements of 2006 (let alone 2017)? Me neither.
inizia ad imparare
Czy można sobie wyobrazić, że 1958 Corvette projekt przejdzie wymogi bezpieczeństwa i wydajności 2006 (nie mówiąc już o 2017)? Ja też nie.
Why haven’t aircraft designs kept up with automobiles
inizia ad imparare
Dlaczego projekty samolotów nie są na bieżąco z samochodami
It’s not due to a lack of creative
inizia ad imparare
To nie z powodu braku kreatywności
product liability
inizia ad imparare
odpowiedzialność za produkt

Devi essere accedere per pubblicare un commento.