2.1. Young people today

 0    55 schede    rusala
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
superficiality of interests
inizia ad imparare
powierzchowność interesów
egocentrism
inizia ad imparare
egocentryzm
sophisticatio
inizia ad imparare
wyrafinowanie
mediocre
inizia ad imparare
mierny
sweeping statement
inizia ad imparare
uogólnienie
exaggeration
inizia ad imparare
przesada
to aim high
inizia ad imparare
mierzyć wysoko
priority
inizia ad imparare
priorytet
career
inizia ad imparare
kariera
prosperity
inizia ad imparare
dobrobyt
to graduate from
inizia ad imparare
absolwent
vast majority
inizia ad imparare
Zdecydowana większość
to join the armed forces
inizia ad imparare
przyłączyć się do sił zbrojnych
to conduct a survey
inizia ad imparare
przeprowadzić badania
lazy
inizia ad imparare
leniwy
undisciplined
inizia ad imparare
niezdyscyplinowany
hard-working
inizia ad imparare
pracowity
poll
inizia ad imparare
głosowanie
after-school job
inizia ad imparare
dodatkowa praca po szkole
to work part-time
inizia ad imparare
pracować na niepełny etat
delivering newspapers
inizia ad imparare
dostarczanie gazet
babysitting
inizia ad imparare
opieka nad dziećmi
leisure time
inizia ad imparare
czas wolny
to participate
inizia ad imparare
uczestniczyć
drama club
inizia ad imparare
kółko teatralne
debate team
inizia ad imparare
klub dyskusyjny
band
inizia ad imparare
zespół
to be involved in
inizia ad imparare
być zaangażowanym w
volunteer work
inizia ad imparare
Wolontariat
to take care of sb
inizia ad imparare
dbać o sb
the elderly
inizia ad imparare
w podeszłym wieku
the handdicapped
inizia ad imparare
ułomni
to clean up the natural environment
inizia ad imparare
oczyścić środowisko naturalne
to raise money
inizia ad imparare
zbierać pieniądze
charitable organizations
inizia ad imparare
organizacje charytatywne
quality
inizia ad imparare
jakość
to study
inizia ad imparare
studiować, uczyć się
to be a member of a society
inizia ad imparare
być członkiem społeczeństwa
to be socially active
inizia ad imparare
być aktywny społecznie
higher education
inizia ad imparare
studia wyższe
extra-mural studies
inizia ad imparare
studia niestacjonarne
to study for a degree
inizia ad imparare
być na wyższych studiach
to be awarded a degree
inizia ad imparare
uzyskać stopień naukowy
to think ahead
inizia ad imparare
myśleć perspektywicznie
to be a high school graduate
inizia ad imparare
ukończyć szkołę średnią
to have a secondary school education
inizia ad imparare
mieć wykształcenie średnie
useful work
inizia ad imparare
użyteczna praca
to work voluntarily
inizia ad imparare
pracować dobrowolnie
to be very diligent
inizia ad imparare
być bardzo pracowitym
to be eager to work
inizia ad imparare
być chętnym do pracy
to join a club
inizia ad imparare
zapisać się do klubu
to practise a sport
inizia ad imparare
uprawiać sport
to sing in a choir
inizia ad imparare
śpiewać w chórze
to dance in an amateur club
inizia ad imparare
tańczyć w klubie amatorskim
to organize a charity ball
inizia ad imparare
zorganizować bal charytatywny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.