20 Attractor Factor

 0    12 schede    romankepa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
aktywować, pobudzać, ożywiać = trun on
inizia ad imparare
to activate
przejaw, objaw, ukazanie
inizia ad imparare
manifestation
Ostatnie demonstracje są tylko przejawem znacznie cięższych problemów
inizia ad imparare
Recent demonstrations are a manifestation of more severe problems
przyciągać uwagę
inizia ad imparare
attract attention
współczynnik/czynnik przyciągania
inizia ad imparare
attractor factor
trampolina
inizia ad imparare
springboard
Nie każdy basen ma trampolinę
inizia ad imparare
Not every pool has a diving board
powstrzymywać się od = avoid
inizia ad imparare
abstain from
Jedną ze ścieżek obrony przed negatywnymi wpływami świata jest powstrzymywanie się od nich
inizia ad imparare
One way to protect yourself from the negative influences of the world is to abstain from them.
zaprzeczać; odmawiać (wstępu)
inizia ad imparare
deny
Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym
inizia ad imparare
She denied being involved in the tax fraud
Odmówiono mi wstępu do biblioteki
inizia ad imparare
I was denied entrance to the library

Devi essere accedere per pubblicare un commento.