22.02.2017_At the airport

 0    24 schede    lekcjaangielskiego
 
Domanda Risposta
long-haul flight
inizia ad imparare
lot długodystansowy
sharp objects
inizia ad imparare
ostre przedmioty
I took a flight yesterday.
inizia ad imparare
Wczoraj leciałem samolotem
An aisle or window seat?
inizia ad imparare
Miejsce przy przejściu czy przy oknie?
conveyor belt
inizia ad imparare
taśma
baggage reclaim
inizia ad imparare
odbiór bagażu
runway
inizia ad imparare
pas startowy
overhead locker
inizia ad imparare
schowek nad głową
go through customs
inizia ad imparare
przejść przez odprawę celną
jet lag
inizia ad imparare
jet lag
fragile
Johnny has always been fragile.
inizia ad imparare
kruchy
Johnny zawsze był wątły.
stopover
There was a stopover in Berlin on the way to Paris.
inizia ad imparare
międzylądowanie
W Berlinie było międzylądowanie w drodze do Paryża.
I've never flown.
inizia ad imparare
Nigdy nie latałem.
to be up in the air
inizia ad imparare
być w powietrzu
I'm afraid of heights.
inizia ad imparare
Boję się wysokości.
leave the plane
inizia ad imparare
opuścić samolot
I flew to Paris two years ago.
inizia ad imparare
Poleciałem do Paryża dwa lata temu.
luck
Good luck on your exam.
inizia ad imparare
szczęście
Powodzenia na egzaminie.
adolescent
inizia ad imparare
dorastający
My mom dropped me off at the airport.
inizia ad imparare
Moja mama mnie wysadziła na lotnisku.
I filled in an immigration form.
inizia ad imparare
Wypełnić formularz imigracyjny.
I got off a plane.
inizia ad imparare
Wysiadłem z samolotu.
I got on a plane.
inizia ad imparare
Wsiadłem do samolotu.
tray
inizia ad imparare
taca

Devi essere accedere per pubblicare un commento.