27.02.17 FX

 0    22 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Keep it simple stupid! This is a well known acronym spanning across many industries
inizia ad imparare
Niech to będzie możliwie proste! Jest to dobrze znany skrót łączący w wielu branżach
to over-complicate tasks to try gain the competitive edge
inizia ad imparare
ponad-komplikują zadania, aby spróbować zdobyć przewagę nad konkurencją
Most traders initially believe that
inizia ad imparare
Większość przedsiębiorców początkowo przekonani, że
Do not mess it
inizia ad imparare
Nie zepsuj tego
you will benefit from a structured routine
inizia ad imparare
będziesz korzystać z zorganizowanego rutyny
taking advantage of the benefits
inizia ad imparare
wykorzystując korzyści
a strong urge to
inizia ad imparare
silną potrzebę
How do you determine
inizia ad imparare
Jak można określić
You will be surprised what you can achieve
inizia ad imparare
Będziesz zaskoczony, co można osiągnąć
As humans we are naturally innovative and are always looking to improve on what we build.
inizia ad imparare
Jako ludzie jesteśmy w naturalny sposób innowacyjny i zawsze stara się poprawić to, co budujemy.
simplicity can be the ultimate level of sophistication and provide much better results
inizia ad imparare
Prostota może być ostateczny poziom wyrafinowania i zapewniają znacznie lepsze wyniki
China is a challenging country to define
inizia ad imparare
Chiny to kraj trudny do zdefiniowania
But while it is true that China has experienced an astonishing transformation
inizia ad imparare
Ale o ile prawdą jest, że Chiny doświadczyły zdumiewającą transformację
this one-sided view of China fails to capture the complexity of the country
inizia ad imparare
Ten jednostronny pogląd Chin nie potrafi uchwycić złożoności kraju
as a single entity
inizia ad imparare
jako jeden podmiot
this will give a fuller picture of
inizia ad imparare
to daje pełniejszy obraz
to overtake
inizia ad imparare
to overtake in inglese
wyprzedzać
continues to widen.
inizia ad imparare
Nadal rośnie.
driven in large part by
inizia ad imparare
napędzany w dużej mierze przez
The vast majority of
inizia ad imparare
Większość
undoubtedly
inizia ad imparare
niewątpliwie
Rural poverty is further compounded by China’s
inizia ad imparare
ubóstwo wiejskie jest dodatkowo potęgowany przez Chinach

Devi essere accedere per pubblicare un commento.