28.02.17 Engineering

 0    20 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Annual state of the industry report
inizia ad imparare
Roczny Raport o stanie przemysłu
familiar skills fears
inizia ad imparare
znajome lęki umiejętności
to meet demand.
inizia ad imparare
aby zaspokoić popyt.
skilled entrants
inizia ad imparare
wykwalifikowani operatorzy
One particular area of our concern remains your safeness
inizia ad imparare
Szczególnym obszarem naszej troski jest bezpieczeństwo
reduction to the perceived attractiveness of working
inizia ad imparare
Redukcja do postrzeganej atrakcyjności pracy
to have a further detrimental effect
inizia ad imparare
mieć szkodliwy wpływ na dalsze
education is tempered by concerns over shortages of specialist teaching staff
inizia ad imparare
edukacja jest hamowane przez obawy braku specjalistycznego personelu dydaktycznego
schools are struggling to recruit enough teachers
inizia ad imparare
Szkoły walczą zatrudnić wystarczającą liczbę nauczycieli
actuation systems
inizia ad imparare
systemy sterowania
Located alongside University
inizia ad imparare
Położony obok Uniwersytetu
the proposed 2,300-square-metre plant
inizia ad imparare
proponowana 2300 metrów kwadratowych obszar
to meet our significant order book
inizia ad imparare
aby sprostać naszym znacznym zamówieniom
to develop advanced computer vision and motion planning system
inizia ad imparare
rozwijać zaawansowaną wizję i systemu planowania ruchu
how to approach target fruit
inizia ad imparare
jak podejść do docelowego owocu
whether to pick them or not
inizia ad imparare
czy należy je odebrać czy nie
GPS coordinates, which allows us to look at the trajectory of each plant
inizia ad imparare
Współrzędne GPS, która pozwala nam spojrzeć na trajektorii każdego zakładu
opportunity for more sustainable batteries
inizia ad imparare
okazją do bardziej "podtrzymywalych"baterii
to carry the charge, and just uses acid as
inizia ad imparare
do przewozu ładunku i po prostu wykorzystuje kwas jako
travel with comparatively low
inizia ad imparare
podróżować z porównywalnie niskie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.