3. STANAG 6001 level 2 - strong adjectives, adventure sport, charity

 0    127 schede    byniu26
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
angry
I'm sorry, please don't be angry with me.
inizia ad imparare
zły, rozgniewany
Przepraszam, nie bądź na mnie zły.
furious
Tom got mad at Peter and hit him.
inizia ad imparare
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
afraid
The children were scared of the possibility of calling their parents.
inizia ad imparare
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
terrified
inizia ad imparare
przerażony
tasty
inizia ad imparare
smaczne
delicious
inizia ad imparare
pyszne
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
inizia ad imparare
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
starving
inizia ad imparare
ekstremalnie głodny
enormous
Your ranch is vast!
inizia ad imparare
ogromny
Twoje ranczo jest ogromne!
cold
inizia ad imparare
zimno
freezing
inizia ad imparare
lodowaty, ekstremalnie zimny
dirty
The toilet is very dirty.
inizia ad imparare
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
filthy
inizia ad imparare
bardzo brudny, obrzydliwy
hilarious
inizia ad imparare
bardzo zabawny
delighted
inizia ad imparare
zachwycony, uszczęśliwiony
sure
inizia ad imparare
pewny (ktoś pewny czegoś)
positive
inizia ad imparare
przekonany, bardzo pewny
surprised
We were surprised to learn that we won the competition.
inizia ad imparare
zaskoczony
Byliśmy zaskoczeni wiadomością o wygraniu konkursu.
amazed
inizia ad imparare
zdumiony, bardzo zaskoczony
blister
inizia ad imparare
pęcherz, odcisk
charity
inizia ad imparare
dobroczynność, cele charytatywne
a lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
inizia ad imparare
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
target
You need to hit the target with your arrow.
inizia ad imparare
cel
Musisz trafić w cel strzałą.
melt
inizia ad imparare
roztapiać
paddle
inizia ad imparare
wiosłować
risky
Moonshining is a risky business.
inizia ad imparare
ryzykowny
Pędzenie bimbru to ryzykowny interes.
go forward
inizia ad imparare
iść naprzód, posuwać się naprzód
volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
inizia ad imparare
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.
fortnight
inizia ad imparare
2 tygodnie
flight
inizia ad imparare
lot (samolotem)
exhausted
inizia ad imparare
wyczerpany
abroad
inizia ad imparare
za granicą
encourage
inizia ad imparare
zachęcać, mobilizować
sightseeing
inizia ad imparare
zwiedzanie
accommodation
The last accommodation was inadequate for me.
inizia ad imparare
zakwaterowanie
Ostatnie miejsce zakwaterowania było dla mnie niedogodne.
hut
inizia ad imparare
chałupa, chata
arrange
inizia ad imparare
zorganizować, planować, aranżować
swing
Once he gets on a swing, he can swing for hours.
inizia ad imparare
huśtawka
Gdy już wejdzie na huśtawkę, potrafi się huśtać godzinami.
disadvantage
inizia ad imparare
wada, minus
make a contribution
inizia ad imparare
mieć swój wkład (w coś)
release
inizia ad imparare
uwolnienie, wypuszczenie
the wild
inizia ad imparare
środowisko naturalne
shelter
inizia ad imparare
schronienie, schron, schronisko
rope
inizia ad imparare
lina
wooden
inizia ad imparare
drewniany
excluding
inizia ad imparare
wyłączając, nie licząc
construction
inizia ad imparare
budowa, budownictwo
be established in
inizia ad imparare
być ustanowione/ustalone w
lend a hand
inizia ad imparare
podać pomocną dłoń
involved
inizia ad imparare
zaangażowany, zainteresowany
orphanage
inizia ad imparare
sierociniec
expected
inizia ad imparare
spodziewany, oczekiwany
explore
inizia ad imparare
zgłębiać, badać, zwiedzać
kayak down
inizia ad imparare
spływać kajakiem
superstitious
inizia ad imparare
przesądny
wide
He has wide shoulders.
inizia ad imparare
szeroki
On ma szerokie ramiona.
pass the time
inizia ad imparare
zabijać czas
halfway
inizia ad imparare
w połowie drogi, na półmetku
drive somebody mad
inizia ad imparare
doprowadzać kogoś do szału
consecutive
This is the second consecutive month of falling sales.
inizia ad imparare
kolejny
To już drugi kolejny miesiąc spadku sprzedaży.
be infested with
inizia ad imparare
być zaatakowanym, zarażonym, opanowanym przez coś
suffer
inizia ad imparare
doznawać szkody, ponosić szkodę, ucierpieć
against
inizia ad imparare
przeciwko, wbrew
to give up
inizia ad imparare
poddać się
bandage
inizia ad imparare
bandażować
inspire
Your speech has really inspired me.
inizia ad imparare
inspirować
Twoja przemowa naprawdę mnie zainspirowała.
ache
My head hurts.
inizia ad imparare
boleć
Boli mnie głowa.
altogether
inizia ad imparare
zupełnie, całkiem, w sumie
headmaster
inizia ad imparare
dyrektor szkoły
compare
I was always compared to my sister.
inizia ad imparare
porównywać
Zawsze porównywano mnie do siostry.
inhabitant
The residents are unhappy with the authorities.
inizia ad imparare
mieszkaniec
Mieszkańcy są niezadowoleni z władz.
bush
inizia ad imparare
krzak
rock climbing
inizia ad imparare
wspinaczka skałkowa
mountain biking
inizia ad imparare
kolarstwo górskie
hang-gliding
inizia ad imparare
lotniarstwo
martial arts
Some martial arts are karate, judo and aikido.
inizia ad imparare
sztuki walki
Karate, judo i aikido to przykłady sztuk walki.
rib
I fell over while running yesterday and cracked two of my ribs.
inizia ad imparare
żebro
Wczoraj podczas biegania upadłem i złamałem dwa żebra.
collarbone
inizia ad imparare
obojczyk
at least
At least it's not raining.
inizia ad imparare
przynajmniej
Przynajmniej nie pada.
tiny
inizia ad imparare
bardzo mały
flavourings
inizia ad imparare
przyprawy
mansion
inizia ad imparare
rezydencja, willa
urgently
The students worked very diligently on their project until it was completed.
inizia ad imparare
pilnie
Studenci pilnie pracowali nad swoim projektem, dopóki go nie skończyli.
engaged line
inizia ad imparare
zajęta linia
goat
inizia ad imparare
koza
brilliantly
inizia ad imparare
znakomicie, wspaniale
long-term
It would be nice if I could make long-term plans, but right now I'm just living day-by-day.
inizia ad imparare
długoterminowy
Byłoby miło, gdybym mógł robić długoterminowe plany, ale teraz żyję po prostu z dnia na dzień.
justify
Nothing gives justification to your behaviour.
inizia ad imparare
usprawiedliwiać
Nic nie usprawiedliwia twojego zachowania.
ridiculous
inizia ad imparare
absurdalny, śmieszny
stall
inizia ad imparare
stragan
prediction
inizia ad imparare
przewidywanie
order
inizia ad imparare
kolejność
across
She looks through the window.
inizia ad imparare
przez
Ona wygląda przez okno.
approximately
The speech lasted approximately one hour.
inizia ad imparare
w przybliżeniu
Przemowa trwała w przybliżeniu godzinę.
check-in desk
inizia ad imparare
odprawa na lotnisku
involve
inizia ad imparare
angażować, zawierać, skłądać się z
a rush hour
Traffic congestion is always the heaviest during rush hours.
inizia ad imparare
godzina szczytu
Natężenie ruchu drogowego jest zawsze najgorsze w godzinach szczytu.
go pass
inizia ad imparare
ominąć
a speed limit
The speed limit in most towns and cities is 30 miles per hour.
inizia ad imparare
ograniczenie prędkości
Ograniczenie prędkości w większości miast wynosi 30 mil na godzinę.
confusing
inizia ad imparare
dezorientujący, mylący, niejasny
turn around
inizia ad imparare
zawrócić
ahead of
inizia ad imparare
wyprzedzający coś, z przodu
reach
inizia ad imparare
dotrzeć, osiągnąć
crash into
inizia ad imparare
zderzyć się (o coś)
get stuck
inizia ad imparare
utknąć
steady speed
inizia ad imparare
stała prędkość
permit
My boss finally let me go on holidays!
inizia ad imparare
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
valuable
inizia ad imparare
cenny, warościowy
getting worse
inizia ad imparare
pogarszać się
to get lost
Catch up with the group, I don't want to get lost.
inizia ad imparare
zgubić się
Nadążaj za grupą, nie chcę się zgubić.
slightly
inizia ad imparare
nieznacznie
a carriage
inizia ad imparare
wagon
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
inizia ad imparare
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
motorway
The motorway network is poorly developed in this country.
inizia ad imparare
autostrada
Sieć autostrad jest w tym kraju słabo rozwinięta.
platform
The train departs from platform 5 in ten minutes.
inizia ad imparare
peron
Pociąg odjeżdża z peronu 5 za dziesięć minut.
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
inizia ad imparare
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
underground
inizia ad imparare
metro (UK)
subway
inizia ad imparare
metro (US)
confused
inizia ad imparare
zdezorientowany
disadvantaged children
inizia ad imparare
dzieci w trudnej sytuacji
leaving present
inizia ad imparare
prezent pożegnalny
humidity
inizia ad imparare
wilgotność
surface
inizia ad imparare
powierzchnia
current
inizia ad imparare
prąd rzeczny
gold-plated
inizia ad imparare
pozłacane
respectively
The sales in May rose by 4 and 7% respectively.
inizia ad imparare
odpowiednio
Sprzedaż w maju wzrosła odpowiednio o 4 i 7%.
last
I wish holidays could last forever!
inizia ad imparare
trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.