3.1. the choise of the right profession

 0    83 schede    ananas53
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zawód
inizia ad imparare
1. occupation 2. profession
bezpieczeństwo pracy
inizia ad imparare
job security
wysoka pensja
inizia ad imparare
High salary
rozwijanie nowych umiejętności
inizia ad imparare
developing new abilities
satysfakcja z pracy
inizia ad imparare
job satisfaction
możliwości awansu
inizia ad imparare
opportunities for promotion
zdolności
inizia ad imparare
skills
przyjemny
inizia ad imparare
enjoyable
dobre warunki pracy
inizia ad imparare
good working conditions
dodatkowe korzyści
inizia ad imparare
perks
samochód służbowy
inizia ad imparare
company car
osiągnąć
inizia ad imparare
achieve
warte zachodu
inizia ad imparare
worthwhile
niezależność
inizia ad imparare
independence
różnorodność
inizia ad imparare
variety
praca w zespole
inizia ad imparare
working in a team
wolny strzelec
inizia ad imparare
freelancer
nastolatki
inizia ad imparare
teenagers
punkt zwrotny
inizia ad imparare
turning point
czerpać satysfakcję
inizia ad imparare
to derive satisfaction
pełne przygód
inizia ad imparare
adventurous
dużo podróżowac
inizia ad imparare
travel widely
spełnienie
inizia ad imparare
fulfilment
inzynier
inizia ad imparare
engineer
informatyk
inizia ad imparare
computer scientist
prawnik
inizia ad imparare
a lawyer
dyrektor
inizia ad imparare
manager
pośrednik w handlu nieruchmości
inizia ad imparare
Estate agent
makler giełdow
inizia ad imparare
Stockbroker
handlarz samochodami
inizia ad imparare
car dealer
bankier
inizia ad imparare
a banker
pracownik biura podróży
inizia ad imparare
travel agent
ekspedientka
inizia ad imparare
shop assistant
księgowa
inizia ad imparare
accountant
realizować
inizia ad imparare
pursue
wziąć pod uwagę
inizia ad imparare
to take into account
niewykwalifikowany
inizia ad imparare
unskilled
elastyczny
inizia ad imparare
flexible
monotonny
inizia ad imparare
routine
linia montażowa
inizia ad imparare
assembly line
przemysl produkcyjny
inizia ad imparare
manufacturing industry
rozwój technologiczny
inizia ad imparare
technological development
przemysł ciężki
inizia ad imparare
heavy industry
wysoka technika
inizia ad imparare
High technology
przemysł usługowy
inizia ad imparare
service industry
handel detaliczny
inizia ad imparare
retailing
sklep należący do sieci
inizia ad imparare
chain store
zwiększać się
inizia ad imparare
expand
znacznie
inizia ad imparare
considerably
poszukiwane
inizia ad imparare
sought-after
handel
inizia ad imparare
trade
informatyka
inizia ad imparare
computer science/information technology
telekomunikacja
inizia ad imparare
telecommunication
turystyka
inizia ad imparare
tourism
przemysł budowlany
inizia ad imparare
construction industry
ubezpieczenia
inizia ad imparare
insurance
usługi komunalne
inizia ad imparare
public utilities
osiągnąć sukces
inizia ad imparare
succeed
specjalistyczne umiejętności
inizia ad imparare
expertise
szkolenie zawodowe
inizia ad imparare
on-the-job training
nie ma osiągnięć bez wysiłku
inizia ad imparare
no gain without pain
wymarzony zawód
inizia ad imparare
ideal profession
wybor zawodu
inizia ad imparare
choice of profession
talent
inizia ad imparare
talent, gift
zdecydować się na jakiś zawód
inizia ad imparare
decide on a profession
podjąć decyzję
inizia ad imparare
make a decision
doradztwo zawodowe
inizia ad imparare
job counselling
mieć dobre perspektywy zawodowe
inizia ad imparare
to have good job prospects
nauczyć się zawodu
inizia ad imparare
learn one's job
przekwalifikować się
inizia ad imparare
retrain
kwalifikacje zawodowe
inizia ad imparare
job qualifications
szkoła wieczorowa
inizia ad imparare
evening classes
kim jesteś z zawodu?
inizia ad imparare
what's your occupation?
pracownik fizyczny
inizia ad imparare
physical worker
pracownik umysłowy
inizia ad imparare
mental worker
pracownik stały
inizia ad imparare
permanent employee
tymczasowy pracownik
inizia ad imparare
a temporary worker
pracownik niewykwalifikowany
inizia ad imparare
an unqualified worker
praca zmianowa
inizia ad imparare
shift work
ruchomy czas pracy
inizia ad imparare
flexitime
stałe zatrudnienie
inizia ad imparare
permanent job
nadgodziny
inizia ad imparare
ekstra hours
posada
inizia ad imparare
post

Devi essere accedere per pubblicare un commento.