300 viktigste adjektiver på engelsk 101 - 125

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
øyeblikkelig
Reaksjonen hennes var øyeblikkelig.
inizia ad imparare
immediate
Her reaction was immediate.
hvem sin
Hvem sine votter er det?
inizia ad imparare
whose
Whose gloves are these?
skitten
Hvorfor er buksene dine så skitne?
inizia ad imparare
dirty
Why are your trousers so dirty?
full
som drak for mye alkohol
Det er aldri en bra idé å ringe til ekskjæresten din når du er full.
inizia ad imparare
drunk
It's never a good idea to call your ex-girlfriend when you're drunk.
blodig
Slagen var veldig voldsom og blodig.
inizia ad imparare
bloody
The fight was very violent and bloody.
fransk
Jeg liker fransk livsstil.
inizia ad imparare
French
I like the French lifestyle.
tykk
om person
Alexander vil bli tykk hvis han fortsetter å spise så mye.
inizia ad imparare
fat
If Alexander continues to eat so much, he will get fat.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"300 viktigste adjektiver på engelsk"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.