300 viktigste adjektiver på engelsk 51 - 75

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
morsom
Filmen var veldig morsom.
inizia ad imparare
funny
The film was very funny.
rolig
Vær rolig, Maria.
inizia ad imparare
calm
Be calm, Maria.
komplett
Den komplette serien inneholder alle de fire sesongene.
inizia ad imparare
complete
The complete series includes all four seasons.
hvitt
Jeg liker filmer i svart-hvitt.
inizia ad imparare
white
I like black and white films.
ren
vasket
Rommet hennes er alltid rent.
inizia ad imparare
clean
Her room is always very clean.
svart
Mora mi ga meg et svart skjørt.
inizia ad imparare
black
My mother gave me a black skirt.
hel
Emil spiste hele pizza.
inizia ad imparare
entire
Emil ate an entire pizza.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"300 viktigste adjektiver på engelsk"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.