300 viktigste adjektiver på engelsk 76 - 100

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
grønn
Jeg bestemte meg for å kjøpe en grønn sofa.
inizia ad imparare
green
I decided to buy a green sofa.
rettferdig
Dommerens avgjørelse var rettferdig.
inizia ad imparare
fair
also: just
The judge's decision was fair.
dyp
Den dypeste innsjøen i Italia er Comosjøen.
inizia ad imparare
deep
The deepest lake in Italy is Lake Como.
tålmodig
Bestefaren min er veldig tålmodig.
inizia ad imparare
patient
My grandpa is very patient.
tidlig
Jeg må stå opp tidlig i morgen.
inizia ad imparare
early
I have to get up early tomorrow.
stolt
Jeg er veldig stolt av sønnen min.
inizia ad imparare
proud
I'm very proud of my son.
magisk
Det var en magisk opplevelse.
inizia ad imparare
magical
It was a magic experience.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"300 viktigste adjektiver på engelsk"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.