500 najważniejszych czasowników angielskich 200 - 225

5  1    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
pozwalać
Rodzice nie pozwalają mi palić papierosów.
inizia ad imparare
to allow
My parents don't allow me to smoke.
ryzykować
Czy zaryzykowałbyś życie dla twojej żony?
inizia ad imparare
to risk
Would you risk your life for your wife?
trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!
inizia ad imparare
to last
I wish holidays could last forever!
kopać
np. dziurę
Weź łopatę i wykop dziurę.
inizia ad imparare
to dig
Take a shovel and dig a hole.
gotować
Jedyna rzecz, którą umiem ugotować to ryż.
inizia ad imparare
to cook
The only thing I can cook is rice.
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
inizia ad imparare
to suggest
I suggest we study for the final exam.
rodzić się
Nie urodziłem się wczoraj.
inizia ad imparare
to be born
I wasn't born yesterday.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.