500 najważniejszych czasowników angielskich 250 - 275

5  1    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zgadywać
Zgadnijcie kto wrócił?
inizia ad imparare
to guess
Guess who's back?
przygotowywać
Lepiej przygotuj się na najgorsze.
inizia ad imparare
to prepare
You'd better prepare for the worst.
informować
Twoja siostra poinformowała mnie o twojej chorobie.
inizia ad imparare
to inform
Your sister informed me about your disease.
psuć
Mój laptop popsuł się już po raz trzeci.
inizia ad imparare
to break
down
My laptop has broken for the third time already.
przeprowadzać się
Przeprowadziliśmy się do Londynu dwa lata temu.
inizia ad imparare
to move
to another place
We moved to London two years ago.
myć
Myję mój kabriolet co niedzielę.
inizia ad imparare
to wash
I wash my convertible every Sunday.
brać rozwód
Wierzę, że moi rodzice nigdy się nie rozwiodą.
inizia ad imparare
to get divorced
I believe my parents will never get divorced.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.