500 najważniejszych czasowników angielskich 325 - 350

4.5  1    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
świecić
Gwiazdy świecą dziś tak jasno.
inizia ad imparare
to shine
The stars are shining so brightly tonight.
składać
również: wysyłać
Czy złożyłeś swoją pracę do zatwierdzenia?
inizia ad imparare
to submit
Have you submitted your thesis for approval?
przypominać kogoś
Jak myślisz, którą aktorkę przypominam?
inizia ad imparare
to resemble
Which actress do you think I resemble?
topić się
Topię się!
inizia ad imparare
to drown
I'm drowning!
opierać się
również: stawiać opór
Czekoladzie nie można się oprzeć.
inizia ad imparare
to resist
You cannot resist chocolate.
osądzać
Tylko Bóg może mnie sądzić.
inizia ad imparare
to judge
Only God can judge me.
odkrywać
Kolumb odkrył Amerykę.
inizia ad imparare
to discover
Columbus discovered America.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.