500 najważniejszych czasowników po rosyjsku 375 - 400

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
wnioskować
Doszedł do wniosku, że bycie lekarzem nie jest jego powołaniem.
inizia ad imparare
сделать вывод
Он сделал вывод, что стать врачом - не его призвание.
mieszać
Wymieszaj razem składniki.
inizia ad imparare
смешивать
Смешай все ингредиенты вместе.
rozciągać
Zawsze rozciągaj się po treningu.
inizia ad imparare
растягивать
Всегда ростягивайся после тренировок.
zaspokajać
Po prostu nie mogę zaspokoić mojego głodu.
inizia ad imparare
успокоить
Я просто не могу успокоить свой голод.
przerywać
Dlaczego zawsze mi przerywasz?
inizia ad imparare
перебивать
Почему ты постоянно меня перебиваешь?
odróżniać
Jak matka odróżnia cię od brata bliźniaka?
inizia ad imparare
отличать
Как твоя мама отличает тебя от брата-близнеца?
zachęcać
Rodzice zawsze zachęcali mnie do podejmowania nowych wyzwań.
inizia ad imparare
поощрять
Мои родители всегда поощряли меня на преодоление новых препятствий.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"500 najważniejszych czasowników po rosyjsku"
(Un totale di 502 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.