(6) Zadania

 0    10 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uznanie
inizia ad imparare
acknowledgement
recognition
przegląd roczny
inizia ad imparare
annual review
summary of company's results from previous year
DW, do wiadomości
używane przez nadawcę przy tworzeniu wiadomości e-mail do określenia osób, które dostaną kopię wiadomości i adresat będzie o tym wiedział
inizia ad imparare
cc (carbon copy, courtesy copy)
send a copy of an email to a third party
zastępować kogoś
inizia ad imparare
cover for sb
to do someone else's work on a temporary basis
determinacja, zapał
Trzeba mieć dużo zapału, żeby zostać sprzedawcą odnoszącym sukcesy.
inizia ad imparare
drive
ambition and determination
You have to have plenty of drive to be a successful salesman.
bezpośredni (np. rozmowa, dyskusja)
Lepiej jest rozmawiać twarzą w twarz.
inizia ad imparare
face-to-face
in person
It's better to talk face to face.
prosty, niski (o pochodzeniu społecznym)
Ona ma niskie pochodzenie.
inizia ad imparare
humble
with low social status
She comes from a humble background.
bodziec, motywacja, zachęta
Ona ma bardzo silną motywację, aby uczyć się angielskiego.
inizia ad imparare
incentive
something that makes you work harder
She has a very strong incentive to learn English.
socjalizować się, obracać się w towarzystwie
informal
inizia ad imparare
to mingle
mix informally
miejsce pracy zwykłych robotników fizycznych
inizia ad imparare
shop floor
area in a factory where products are made

Devi essere accedere per pubblicare un commento.