6.04.17 Enginnering

 0    40 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to test public acceptance of driverless vehicles
inizia ad imparare
Przetestować publiczną akceptację pojazdów bez kierowcy
In the latest phase of
inizia ad imparare
W ostatniej fazie
Developed for the so-called Special Force
inizia ad imparare
Opracowany dla tzw. grupy specjalnej
to detect and avoid obstacles
inizia ad imparare
wykrywać i unikać przeszkód
The initiative, which is led by
inizia ad imparare
Inicjatywa, która jest prowadzona przez
Research findings from the project guide the wider roll out of automated vehicle
inizia ad imparare
Wyniki badań uzyskane w ramach projektu kierują szerokiego rozwinięcia w automatycznych pojazdach
The main focus of the study is not the technology but how it functions alongside people in a natural environment.
inizia ad imparare
Głównym celem badania nie jest technologia, ale jak funkcjonuje ona obok ludzi w środowisku naturalnym.
Those behind the initiative claims that it will help the UK emerge as a world leader in automated technology
inizia ad imparare
Osoby z inicjatywy twierdzą, że pomoże Wielkiej Brytanii stać się światowym liderem w zautomatyzowanej technologii
perceive and track dynamic obstacles
inizia ad imparare
dostrzec i śledzić dynamiczne przeszkody
unpredictable real-world environment
inizia ad imparare
nieprzewidywalne otoczenie w świecie rzeczywistym
to protect passengers from deep space’s harsh environment.
inizia ad imparare
aby chronić pasażerów przed szorstkim kosmicznym środowiskiem
vehicle would be equipped with specifically designed
inizia ad imparare
pojazd będzie wyposażony w specjalnie zaprojektowany
a competitive tender process
inizia ad imparare
konkurencyjna procedura przetargowa
The project is being driven by the need for
inizia ad imparare
Projekt jest napędzany przez potrzebę
Our work is exceptionally relevant in an aerospace market that is increasingly focused on fuel efficiency through saving in weight.
inizia ad imparare
Nasza praca jest wyjątkowo istotna na rynku lotniczym, która coraz bardziej koncentruje się na efektywności paliwowej dzięki oszczędnościom.
get ahead as senior manager
inizia ad imparare
iść do przodu jako starszy menedżer
A major shift in your mind-set will be required
inizia ad imparare
Będzie wymagana większa zmiana twojego umysłu
The client will be turning to you as the expert
inizia ad imparare
Klient zwróci się do ciebie jako eksperta
a valued product
inizia ad imparare
ceniony produkt
in your own right
inizia ad imparare
na własną rękę
you need to take time to identify what
inizia ad imparare
trzeba trochę czasu, aby określić, jakie
It can be hard, but gratifying
inizia ad imparare
To może być trudne, ale satysfakcjonujące
provide valuable sociological insight into what is expected to be the most profound change in mobility since the invention of the internal combustion engine.
inizia ad imparare
Dostarczają cennego socjologicznego wglądu w to, co ma być najgłębszą zmianą w mobilności od czasu wynalezienia silnika spalinowego.
don’t believe all the hype
inizia ad imparare
Nie wierzcie w cały szum
we are still constantly dispelling the ‘plug-and-play’ myths
inizia ad imparare
Wciąż nie rozprawiamy mitów "plug-and-play"
opened an opportunity to better educate industry
inizia ad imparare
Otworzyła okazję do lepszego wykształcenia przemysłu
moved from taking place almost exclusively in labs
inizia ad imparare
Przeniesione z niemal wyłącznie w laboratoriach
So why does all of this matter?
inizia ad imparare
Więc dlaczego wszystko to ma znaczenie
the growing awareness of the opportunities
inizia ad imparare
rosnąca świadomość możliwości
What are there things essential in driving yourself development?
inizia ad imparare
Jakie są rzeczy niezbędne do samodzielnego rozwoju?
a disruptive technology
inizia ad imparare
uciążliwy technologia
help to strengthen this perception
inizia ad imparare
przyczynić się do wzmocnienia tej percepcji
mimic
inizia ad imparare
mimic in inglese
naśladować
When both converge
inizia ad imparare
Kiedy obie zbiegają
spares production
inizia ad imparare
Części do produkcji
indispensable as manufacturers
inizia ad imparare
Niezbędnych producentów
to dispense with stock holdings of spare parts
inizia ad imparare
Odstąpić od magazynowania części zapasowych
technology are likely to be in condition monitoring of machinery
inizia ad imparare
Technologia prawdopodobnie będzie w stanie monitorować maszyny
quite difficult to master in their entirety
inizia ad imparare
Dość trudno opanować w całości
The company is also investigating the possibility of securing further funding
inizia ad imparare
Firma bada także możliwość uzyskania dalszego finansowania

Devi essere accedere per pubblicare un commento.