6.3 budowanie zespołu

 0    24 schede    solanum
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
następujące cztery kolejne etapy
inizia ad imparare
the following four consecutive stages
formowanie, szturmowanie, norming i wykonywania
inizia ad imparare
forming, storming, norming and performing
ustalić wytyczne
inizia ad imparare
to set guidelines
osiągnąć etap wykonywania
inizia ad imparare
to reach the Performing stage
Pierwsze wytyczne
inizia ad imparare
the first guidelines
to wymyślić w spotkaniu inauguracyjnym
inizia ad imparare
come up with in your kick-off meeting
przejść przez etapy formowania
inizia ad imparare
go through stages of forming
przeregulowanie
inizia ad imparare
realignment
przedostać się ze szturmu do normowania
inizia ad imparare
get through storming to norming
być sprawdzone jeszcze raz i poprawione
inizia ad imparare
be looked at again and revised
dokonać oficjalną reorganizację
inizia ad imparare
make the realignment official
mamy nadzieję, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy
inizia ad imparare
hopefully within the first 3 months
jedna z części fidbeku
inizia ad imparare
one of the pieces of feedback
na miesiąc
inizia ad imparare
on a monthly basis
pokazać postęp
inizia ad imparare
show progress
brak postępu
inizia ad imparare
a lack of progress
pragnienie postępu
inizia ad imparare
a desire for progress
możemy przejść dalej?
inizia ad imparare
can we move on?
Jestem kompletnie zagubiony
inizia ad imparare
I'm completely lost
Nie mam
inizia ad imparare
I haven't got anywhere with them
idąc dalej,
inizia ad imparare
moving forward,
pierwszy krok,... następny krok
inizia ad imparare
the first step,... the next step
... wracając
inizia ad imparare
... go backwards
pójście donikąd
inizia ad imparare
going nowhere

Devi essere accedere per pubblicare un commento.