(7) Zadania

 0    20 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rekompensata, odszkodowanie
Dostałem wielkie odszkodowanie za wypadek.
inizia ad imparare
compensation
money to cover a loss caused by sb else
I've got huge compensation for the accident.
dźwig, żuraw
Dźwig zrzucił na nas dwie tony stali.
inizia ad imparare
a crane
large machine used to lift heavy things
Construction crane dropped two tons of steel on us.
1. system kanalizacyjny 2. drenaż
Chcę, żeby twoja fabryka wstrzymała produkcję do czasu ulepszenia systemu kanalizacyjnego.
inizia ad imparare
drainage
pipes that take away water and waste liquids
I want your factory to stop production till the drainage system has been improved.
teren niezagospodarowany
inizia ad imparare
greenfield site
rural land not previously built on
efekt domina
Jeśli banki zaczną mieć kłopoty, spowoduje to efekt domina dla reszty gospodarki.
inizia ad imparare
knock-on effect
indirect result
If the banks start struggling, it will have a knock-on effect for the rest of the economy.
układ, rozkład (np. pomieszczeń)
Zgodnie z tym planem, ich główne źródło energii powinno być w piwnicy.
inizia ad imparare
layout
the way in which objects are arranged
According to this layout, their main energy source should be in the basement.
władze lokalne
inizia ad imparare
local authority / local government
governing body of a city, town or district (UK)
klauzula dotycząca kar umownych
Klauzula dotycząca kar umownych jest zagrożeniem dla ludzi, którzy nie potrafią zdążyć przed ostatecznym terminem.
inizia ad imparare
penalty clause
part of contract that imposes punishment if certain conditions aren't satisfied
Penalty clause is a threat for people, who can't meet deadlines.
śmiecie, odpady, odpadki (formal)
inizia ad imparare
refuse
waste, garbage
część zapłaty wstrzymana jako gwarancja wykonania umowy
inizia ad imparare
retention money
money owed but not paid until work is approved
przetarg
inizia ad imparare
a tender
formal process by which suppliers bid for a contract
konstrukcja siedzi na fundamentach
inizia ad imparare
construction sits on foundation
rozczłonkowywać, dzielić
Jego życie zostało starannie podzielone, ze pracą w jednym mieście i życiem towarzyskim w innym.
inizia ad imparare
to compartmentalise
to separate something into parts and not allow those parts to mix together
His life was carefully compartmentalized, with his work in one city and his social life in another.
ogłosić przetarg
inizia ad imparare
put out a tender
składać ofertę przetargową
Nie rozumiem, dlaczego żadna inna firma nie złożyła oferty przetargowej.
inizia ad imparare
to bid / tender
I don't understand why no other company bid.
bardzo starannie przeczytać umowę
inizia ad imparare
to read the small print of the contract
przekazywać pracę
inizia ad imparare
hand over the work
odbiór (np. sygnału, robót budowlanywch)
inizia ad imparare
reception
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
inizia ad imparare
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
ogłosić przetarg na coś
inizia ad imparare
to put sth out to tender

Devi essere accedere per pubblicare un commento.