7460 nz 24.02

 0    12 schede    Janusz1992
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
deposition
He is not leaving until we get a deposition
inizia ad imparare
rzeczownik, dymisja, zeznanie na piśmie osadzanie się
On nigdzie stąd nie wyjdzie dopóki nie dostaniemy zeznania
entitlement
inizia ad imparare
rzeczownik, prawo do czegoś Uprawnienie
puzzled
inizia ad imparare
przymiotnik, zmieszany / zdezorientowany
stump
He had a stump instead of a hand.
inizia ad imparare
rzeczownik, końcówka kikut pień drzewa
On miał kikut zamiast dłoni
fuzzy
inizia ad imparare
przymiotnik, rozmyty niewyraźny
reconstruct
inizia ad imparare
czasownik, odtwarzać zrekonstruować
comb
People comb this beach for years and never find anything
inizia ad imparare
grzebień, przeczesywać np teren czesać włosy
(Ludzie przeczesują tę plażę od lat i nigdy niczego nie znajdują.
hurl
inizia ad imparare
rzeczownik, ciskać rzucać wymiotować
furnish
This sentence furnishes the best example
inizia ad imparare
czasownik, dostarczyć zaopatrywać
(To zdanie dostarcza najlepszy przykład.)
friction
We need to reduce the friction between the two pieces of material.
inizia ad imparare
tarcie napięcie
Musimy zredukować tarcie między dwoma kawałkami materiału.
aerial antenna
inizia ad imparare
rzeczownik, antena UK, antena US
kin
He's not my kin, but I am responsible for him.
inizia ad imparare
rzeczownik, krewni
Nie jest moim krewnym, ale odpowiadam za niego.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.