8B - It's snowing - zwroty

 0    15 schede    piachol1970
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy są jakieś pociągi dzisiaj?
inizia ad imparare
Are there any trains today?
O której pierwszy człowiek zwykle zaczyna pracę?
inizia ad imparare
What time does the first man usually start work?
Jak długo trwa podróż tej kobiety do pracy w zwykły dzień?
inizia ad imparare
How long is the woman's journey to work on normal day?
Kiedy ona wyszła z domu?
inizia ad imparare
Wen did she leave home?
Skąd jest drugi człowiek?
inizia ad imparare
Were is the second man from?
Co oni robią dzisiaj?
inizia ad imparare
What are they doing today?
Co ona robi w tej chwili?
inizia ad imparare
What is she doing at the moment?
Co ona ogląda dzisiaj?
inizia ad imparare
What is she waching it today?
W poniedziałki zwykle jeździmy do Wimbledonu
inizia ad imparare
On Mondays we usually drive to Wimbledon
Ja zwykle jeżdżę do pracy samochodem, ale czasami chodzę.
inizia ad imparare
I usually go to work by car, but sometimes I go on foot.
Jak Ty dojeżdasz do pracy
inizia ad imparare
We recommend show you how to work
Jak zazwyczaj chodzisz do pracy?
inizia ad imparare
How do you usually go to work?
Jak zazwyczaj chodzisz do centrum swojego miasta
inizia ad imparare
How do you usually go to the centre of your city
Zostajemy w domu dzisiaj ponieważ pada śnieg.
inizia ad imparare
We are staying at home today because it's snowing.
W tej chwili mój mąż odpowiada na swój e-mail
inizia ad imparare
At the moment my hasband is answaring his email

Devi essere accedere per pubblicare un commento.