(9) Listening comprehension 3 – Benefits tourism not OK

 0    32 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dyskusja / debata nad czymś
Wziąłem udział w debacie nad prawami człowieka.
inizia ad imparare
a debate over sth
I took part in a debate over human rights.
szerzyć się, rozpowszechniać się (np. o korupcji)
W biurze huczało od plotek.
inizia ad imparare
to be rife
to be spreading
The office was rife with rumours.
system opieki społecznej
inizia ad imparare
welfare system
osoba ubiegająca się o azyl
inizia ad imparare
an asylum seeker
limit, kwota na coś / czegoś
inizia ad imparare
quotas on sth
rozważać coś (np. pomysł)
inizia ad imparare
to toy with sth (e.g. an idea)
limity, kwoty
Limit połowów został ponownie zwiększony w tym roku.
inizia ad imparare
quotas
The caught quota has been raised again this year.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
inizia ad imparare
The European Court of Justice
wtrącić się, włączyć się (np. w jakąś sprawę)
Wystąpiła z ostrą krytyką naszych metod.
inizia ad imparare
to weigh in
to add sth (opinion, view, help)
She weighed in with harsh criticism of our methods.
zaproponować pomoc
inizia ad imparare
to weigh in with offers of help
to offer help
kraj oczysty, ojczyzna
inizia ad imparare
a home country
wystąpić o zasiłek
inizia ad imparare
to claim welfare
świadczenia nieskładkowe
inizia ad imparare
non-contributory benefits
być wymownym, znaczącym (np. komentarz)
inizia ad imparare
be telling
to speak volumes for sth
być zbyt licznie reprezentowanym
inizia ad imparare
to be over-represented
emerytalny fundusz składkowy
inizia ad imparare
contributory pension scheme / plan
beneficjenci pomocy społecznej
inizia ad imparare
recipients of welfare
welfare recipients
nieproporcjonalny udział czegoś
inizia ad imparare
a disproportionate share of sth
w mniejszym stopniu
inizia ad imparare
to a lesser extent
to a lesser degree
być na zasiłku
inizia ad imparare
to be in welfare
wsparcie dla osób o niskich dochodach
inizia ad imparare
minimum-income support
składkowe płatności na zabezpieczenia społeczne
inizia ad imparare
contributory social-security payments
zasiłek / dopłata na mieszkanie
inizia ad imparare
housing benefits
różnice w zatrudnieniu (np. w jego warunkach)
inizia ad imparare
employment differentials
różnice w płacach
inizia ad imparare
wage differentials
wkład fiskalny netto
do budżetu państwa, UE
inizia ad imparare
a net fiscal contribution
rozporządzenie sądu
decyzja sądu
inizia ad imparare
a court decision
zaostrzyć dostęp do czegoś
inizia ad imparare
to tighten access to sth
turystyka zasiłkowa
inizia ad imparare
benefits tourism
zasiłkowe eldorado
inizia ad imparare
a benefits El Dorado
państwo goszczące
inizia ad imparare
a host country
wyłącznie, jedynie
Nie mogę polegać wyłącznie na nim.
inizia ad imparare
solely
I can't rely solely on him.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.