9. Wyrażanie opinii

 0    99 schede    kamil4815
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
poglądy
inizia ad imparare
outlook
opinia
inizia ad imparare
opinion
mocno wierzę, że
inizia ad imparare
I firmly believe that
taka jest moja opinia
inizia ad imparare
It is my opinion
myślę
inizia ad imparare
I think
według mnie
inizia ad imparare
in my opinion
z mojego punktu widzenia
inizia ad imparare
in my view
jestem przekonany, że
inizia ad imparare
I am convinced that
według mnie
inizia ad imparare
to my way of thinking
mam wrażenie, że
inizia ad imparare
it strikes me that
mocno wierzę
inizia ad imparare
it is my firm belief
jestem skłonny uwierzyć
inizia ad imparare
I am inclined to believe
wydaje mi się
inizia ad imparare
it seems to me
jeśli chodzi o mnie
inizia ad imparare
as far as I am concerned
myślę, że
inizia ad imparare
I think that
widoczny, jawny
inizia ad imparare
apparent
przeciwieństwo
inizia ad imparare
contrary
mocno, twardo, stanowczo
inizia ad imparare
firmly
ogromny
inizia ad imparare
immense
szkoda, współczucie, litość
inizia ad imparare
pity
wynikający, będący następstwem
inizia ad imparare
consequent
wyliczać
inizia ad imparare
enumerate
wykluczać, pomijać
inizia ad imparare
exclude
wyraźny, jasny
inizia ad imparare
explicit
upierać się
inizia ad imparare
persist
tylko, wyłącznie, czysto (np. z czysto naturalnych powodów)
inizia ad imparare
purely
określony, wyszczególniony
inizia ad imparare
specified
stereotyp
inizia ad imparare
stereotype
subiektywny
inizia ad imparare
subjective
przez to; skutkiem tego
inizia ad imparare
thereby
na mocy którego, przez który
inizia ad imparare
whereby
kolejną zaletą
inizia ad imparare
a futher advantage of
z tego, co wiem
inizia ad imparare
as far as I know
co do
inizia ad imparare
as far
co się tyczy
inizia ad imparare
as regards
uwzględniając wszystkie aspekty
inizia ad imparare
from all angels
kończąc
inizia ad imparare
in conclusion
wyrażać się jasno
inizia ad imparare
make oneself clear
ponadto
inizia ad imparare
moreover
bez wątpienia, nie ma co do tego wątpliwości
inizia ad imparare
no doubt about it
pomimo to, niemniej jednak
inizia ad imparare
nonetheless
ogólnie rzecz biorąc
inizia ad imparare
on the whole
na ogół, w sumie
inizia ad imparare
on the whole
podsumować
inizia ad imparare
recap
jak dotąd wszystko w porządku
inizia ad imparare
so far so good
ściśle mówiąc
inizia ad imparare
strictly speaking
brać wszystko pod uwagę
inizia ad imparare
take everything into account
biorąc wszystko pod uwagę
inizia ad imparare
taking everything into account
to znaczy, czyli
inizia ad imparare
that is to say
pierwszą zaletą
inizia ad imparare
the first advantage of
największą zaletą
inizia ad imparare
the greatest advantage of
główną zaletą
inizia ad imparare
the main advantage of
teraz jest właściwy moment, by
inizia ad imparare
this is the right time to
do pewnego stopnia
inizia ad imparare
to a certain extent
na zakończenie, kończąc, podsumowując
inizia ad imparare
to conclude
według mnie, moim zdaniem
inizia ad imparare
to my mind
w odniesieniu do
inizia ad imparare
with reference to
niezwykle
inizia ad imparare
extremely
woleć
inizia ad imparare
prefer
porada, rada
inizia ad imparare
advice
aspekt
inizia ad imparare
aspect
przyczyna
inizia ad imparare
cause
koniecznie
inizia ad imparare
necessarily
nacisk, emfaza
inizia ad imparare
emphasis
osąd
inizia ad imparare
judgment
przypuszczenie
inizia ad imparare
presumably
absolutnie
inizia ad imparare
absolutely
głównie
inizia ad imparare
mainly
głównie, przede wszystkim
inizia ad imparare
basically
optymalny, najlepszy
inizia ad imparare
optimal
perspektywa, punkt widzenia
inizia ad imparare
perspective
odrzucać, nie akceptować
inizia ad imparare
reject
jeśli mam być szczery
inizia ad imparare
to be honest
jednak
inizia ad imparare
still
przede wszystkim
inizia ad imparare
above all
według (kogoś innego niż ja)
inizia ad imparare
according to (somebody)
biorąc wszystko pod uwagę, w sumie
inizia ad imparare
all things considered
w rezultacie
inizia ad imparare
as a conclusion
być przekonanym
inizia ad imparare
be positive about
ponadto
inizia ad imparare
furthermore
w pewnym sensie
inizia ad imparare
in a way
inaczej mówiąc
inizia ad imparare
in other words
krótko mówiąc
inizia ad imparare
in short
sądząc po
inizia ad imparare
judging from
innymi słowy
inizia ad imparare
put it another way
na początek
inizia ad imparare
to begin with
jednak
inizia ad imparare
yet
jeśli o mnie chodzi
inizia ad imparare
as far as I am concerned
z wielu powodów
inizia ad imparare
for a variety of reasons
stąd, w związku z tym, dlatego też
inizia ad imparare
hence
pozwól mi rozwinąć
inizia ad imparare
let me elaborate
ani odrobiny prawdy
inizia ad imparare
not an atom of truth
jednakże, mimo wszystko, mimo to
inizia ad imparare
notwithstanding
tak więc, w ten sposób
inizia ad imparare
thus
krótko mówiąc
inizia ad imparare
to be brief
określony, oznaczony
inizia ad imparare
definite
mam na myśli; chodzi mi o to, że
inizia ad imparare
what I mean is that
powiedziałbym, że
inizia ad imparare
I would say that
wydawać się
inizia ad imparare
seem

Devi essere accedere per pubblicare un commento.