A, alebo, ale, takže - And, or, but, so

 0    23 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
tento
Kto je táto žena?
inizia ad imparare
this
Who is this woman?
títo
Vidíš týchto ľudí vedľa nás?
inizia ad imparare
these
Do you see these people next to us?
málo
Dali nám málo času.
inizia ad imparare
few
or: little
They gave us little time.
pretože
Nechcem cestovať loďou pretože mám morskú chorobu.
inizia ad imparare
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
len
Mám len 5 minút.
inizia ad imparare
only
I have only 5 minutes.
takže
Bol som hladný, takže som šiel von najesť sa.
inizia ad imparare
so
I was hungry so I went out to eat something.
než
Ja som inteligentnejší než ty.
inizia ad imparare
than
I'm more intelligent than you.
+16 schede
La lezione è parte del corso
"Angličtina: deň 2"
(Un totale di 265 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.