Veľmi zjednodušená gramatika - Extremely simplified grammar

 0    9 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
possessives
inizia ad imparare
Privlastňovací pád vytvoríme tak, že za podstatné meno pridáme apostrof + s
children's room
adverbs
inizia ad imparare
Príslovky v angličtine tvoríme z prídavných mien pridaním koncovky -ly
They behaved badly.
plural nouns
inizia ad imparare
Množné číslo u pravidelných podstatných mien vytvoríme pridaním koncovky -s alebo -es k tvaru jednotného čísla Pri tvorení množného čísla u nepravidelných podstatných mien dochádza k zmene vnútorných samohlások, alebo má podstatné meno úplne odlišný tvar
two cats
future simple
inizia ad imparare
Budúci čas vytvoríme pomocou modálneho slovesa "will" + slovesa v neurčitku
I will call you tomorrow.
+5 schede
La lezione è parte del corso
"Angličtina: deň 2"
(Un totale di 265 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.