Užitočné podstatné mená - Useful nouns

 0    36 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
domov
Je čas ísť domov.
inizia ad imparare
home
It's time to go home.
lístok
Koľko stojí spiatočný lístok?
inizia ad imparare
ticket
How much is the return ticket?
tvár
Ona má veľmi peknú tvár.
inizia ad imparare
face
She has such a beautiful face.
peňaženka
Kde je tvoja peňaženka?
inizia ad imparare
wallet
Where is your wallet?
autobus
Autobus odchádza o 8.
inizia ad imparare
bus
The bus leaves at 8 a.m.
budova
Kino je v tejto budove.
inizia ad imparare
building
The cinema is in that building.
informácia
Kde môžem získať viac informácií?
inizia ad imparare
information
Where can I get more information?
+29 schede
La lezione è parte del corso
"Angličtina: deň 2"
(Un totale di 265 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.