A02, 16.11.2015

 0    58 schede    patrycjon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Present Perfect i Simple Past:
inizia ad imparare
Present Perfect and Simple Past:
Widziałeś ten film?
inizia ad imparare
Have you seen the movie?
Widziałem go wczoraj.
inizia ad imparare
I saw it yesterday.
Skończyłeś raport?
inizia ad imparare
Have you finished the report?
Nie, jeszcze nie zaczęłam.
inizia ad imparare
No, I haven’t started yet.
Tak, skończyłem, że w zeszły piątek.
inizia ad imparare
Yes, I finished that last Friday.
Wysłałem mu 4 e-maile.
inizia ad imparare
I’ve sent him 4 emails.
On odpowiedział w zeszły czwartek.
inizia ad imparare
He answered last Thursday.
Ostatnio pracuję dużo.
inizia ad imparare
Recently I have been working a lot.
Nie widziałem Jana ostatnio.
inizia ad imparare
I haven’t seen John recently.
Mieliśmy wczoraj audyt.
inizia ad imparare
We had an audit yesterday.
Mieliśmy 2 audyty w tym roku.
inizia ad imparare
We’ve had 2 audits this year.
Miałem trzech szefów do tej pory.
inizia ad imparare
I have had 3 bosses so far.
Sprzedaż wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat.
inizia ad imparare
The sales have increased over the last 2 years.
Miałem (piłem) już 2 kawy dziś.
inizia ad imparare
I have had 2 coffees today.
Miałem wczoraj tylko 1 kawę.
inizia ad imparare
I had only 1 coffee yesterday.
Widziałeś Johna?
inizia ad imparare
Have you seen John?
John już wyszedł.
inizia ad imparare
John has already left.
On właśnie wyszedł z gabinetu.
inizia ad imparare
He has just left the office.
On nie opuścił jeszcze biura.
inizia ad imparare
He hasn’t left the office yet.
Wyszedł o drugiej.
inizia ad imparare
He left at 2.
Czy znasz już Marię?
inizia ad imparare
Have you met Mary?
Gdzie się podziewałeś?
inizia ad imparare
Where have you been?
Gdzie byłeś wczoraj?
inizia ad imparare
Where were you yesterday?
Coś ty zrobił?
inizia ad imparare
What have you done?
Nie zrobiłem tego.
inizia ad imparare
I haven’t done it.
To nie ja. / Ja tego nie zrobiłem.
inizia ad imparare
I didn’t do it.
Nie otrzymaliśmy "waszej" płatności.
inizia ad imparare
We haven’t received your payment.
Wysłaliśmy już przelew.
inizia ad imparare
We have transferred your payment already.
Kiedy to zrobiłeś?
inizia ad imparare
When did you do it?
Przelaliśmy to tydzień temu.
inizia ad imparare
We transferred it a week ago.
Wydaliśmy tę fakturę w październiku.
inizia ad imparare
We issued this invoice in October.
BILANS:
inizia ad imparare
BALANCE SHEET:
pojazdy
inizia ad imparare
vehicles
badania i rozwój
inizia ad imparare
R&D Research and Development
rozliczenia międzyokresowe
inizia ad imparare
prepayments
zaliczki
inizia ad imparare
advances
lokale
inizia ad imparare
premises
nieruchomości
inizia ad imparare
real property
wartość firmy
inizia ad imparare
goodwill
udzielone pożyczki
inizia ad imparare
loans granted
jednostka /entyti/
inizia ad imparare
entity
cło
inizia ad imparare
customs
dotacja
inizia ad imparare
subsidy
pieniężne
inizia ad imparare
pecuniary
gotówka w kasie
inizia ad imparare
cash in hand
półprodukty
inizia ad imparare
semi-finished products
kapitał własny
inizia ad imparare
equity
produkcja w toku
inizia ad imparare
work in progress
należne wpłaty na kapitał podstawowy
inizia ad imparare
called-up share capital
kapitał zapasowy
inizia ad imparare
supplementary capital
odpis
inizia ad imparare
write-off
rezerwy
inizia ad imparare
provisions
odroczony
inizia ad imparare
deferred
z tytułu
inizia ad imparare
arising from
okres wymagalności
inizia ad imparare
maturity date
weksel
inizia ad imparare
bill-of-exchange
rozliczenia międzyokresowe
inizia ad imparare
accruals

Devi essere accedere per pubblicare un commento.