A14: Grammar WON'T BREAK US!

 0    33 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda English Risposta English
Where ___ you live? - In a flat.
inizia ad imparare
DO
Where do you live? - In a flat.
Who ___ you invite to your last meeting?
inizia ad imparare
DID
Who did you invite to your last meeting?
Why ___ you looking at me like that?
inizia ad imparare
ARE
Why are you looking at me like that?
___ he talking to our new HR manager?
inizia ad imparare
IS
Is he talking to our new HR manager?
Where ___ her husband work?
inizia ad imparare
DOES
Where does her husband work?
___ you swim? - No. I'm afraid of water.
inizia ad imparare
CAN
Can you swim? - No. I'm afraid of water.
___ there a canteen at your work?
inizia ad imparare
IS
Is there a canteen at your work?
___ there a factory in Wielbark 10 years ago?
inizia ad imparare
WAS
Was there a factory in Wielbark 10 years ago?
Where ___ you buy these awesome shoes?!
inizia ad imparare
DID
Where did you buy these awesome shoes?!
Why ___ you eating? You were so hungry a moment ago!
inizia ad imparare
AREN'T
Why aren't you eating? You were so hungry a moment ago!
___ you marry me, sweetheart? - No way!
inizia ad imparare
WILL
Will you marry me, sweetheart? - No way!
How often ___ he drive you home?
inizia ad imparare
DOES
How often does he drive you home?
___ you like to have lunch with me?
inizia ad imparare
WOULD
Would you like to have lunch with me?
Why ___ you late yesterday?
inizia ad imparare
WERE
Why were you late yesterday?
You're from Russia, ___ I right?
inizia ad imparare
AM
You're from Russia, am I right?
Where ___ you go yesterday?
inizia ad imparare
DID
Where did you go yesterday?
How often ___ you drink wine?
inizia ad imparare
DO
How often do you drink wine?
When ___ you going to have a day-off?
inizia ad imparare
ARE
When are you going to have a day-off?
When ___ your birthday?
inizia ad imparare
IS/WAS
When was/is your birthday?
Who ___ your favourite uncle?
inizia ad imparare
IS
Who is your favourite uncle?
What (kind of) car ___ you like to drive?
inizia ad imparare
WOULD
What (kind of) car would you like to drive?
Where ___ your grandma live?
inizia ad imparare
DOES
Where does your grandma live?
Where ___ you at midning?
inizia ad imparare
WERE
Where were you at midning?
Why ___ you talking to me?
inizia ad imparare
ARE
Why are you talking to me?
Who ___ you invite to your birthday party next Friday?
inizia ad imparare
WILL
Who will you invite to your birthday party next Friday?
Where ___ your boss now?
inizia ad imparare
IS
Where is your boss now?
What ___ you cook well?
inizia ad imparare
CAN
What can you cook well?
Where ___ you meet your boyfriend?
inizia ad imparare
DID
Where did you meet your boyfriend?
Who ___ your best friend when you were at school?
inizia ad imparare
WAS
Who was your best friend when you were at school?
How often ___ Ingvar call you?
inizia ad imparare
DOES
How often does Ingvar call you?
Where ___ you going to go at the weekend?
inizia ad imparare
ARE
Where are you going to go at the weekend?
Why ___ you in my garden at midnight?
inizia ad imparare
WERE
Why were you in my garden at midnight?
What ___ you like to get for birthday?
inizia ad imparare
WOULD
What would you like to get for birthday?

Commenti:

ohwellwell Ha scritto: 2017-04-05 21:35:25
Aby niniejszy zestaw działał zgodnie ze swoim przeznaczeniem ustaw tryb wpisywania, następnie w odpowiedzi wpisuj tylko brakujące słówko oraz wprowadź następujące "ustawienia nauki":

1. Odznacz "Nagrania", aby odpowiedź nie była czytana.
2. Zaznacz "Nagrania przykładu", aby było czytane wypełnione zdanie.
3. Zaznacz "Wielkość liter", aby wielkość liter odpowiedzi była ignorowana.


Devi essere accedere per pubblicare un commento.