A23: April 3rd - 16th

 0    31 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zależeć od czegoś
Mój nastrój zależy od pogody.
inizia ad imparare
depend on sth
My mood depends on weather.
doświadczenie
Nie mam dużo doświadczenia, ale szybko się uczę.
inizia ad imparare
experience
I don't have a lot of experience but I learn quickly.
wyniki, rezultaty
Rezultaty badania pokazują, że kobiety pracują w domu częściej niż mężczyźni.
inizia ad imparare
findings
The findings of the survey show women do housework more often than men.
badanie, sondaż
Bierzemy udział w badaniu, które nazywa się "Voice" raz w roku.
inizia ad imparare
survey
We take part in a survey called "Voice" once a year.
kierownik, dyrektor, osoba na wysokim stanowisku
Dyrektorzy zawsze zarabiają dużo pieniędzy.
inizia ad imparare
executive
Executives always earn a lot of money.
wpływ
Wypadek miał ogromny wpływ na jego życie.
inizia ad imparare
impact
The accident had a huge impact on his life.
uczciwość lub szczerość
Jego uczciwość jest legendarna.
inizia ad imparare
honesty
His honesty is legendary.
uczciwy lub szczery.
Jest najbardziej uczciwą osobą, jaką kiedykolwiek znałem.
inizia ad imparare
honest
She's the most honest person I've ever known.
W rezultacie...
Powtarzam angielskie słówka codziennie i w rezultacie pamiętam je wszystkie.
inizia ad imparare
As a result...
I revise English words every day and as a result, I remember all of them.
Zgadzam się.
inizia ad imparare
I agree.
Absolutnie się zgadzam.
inizia ad imparare
I absolutely agree.
Nie zgadzam się. x2
inizia ad imparare
I disagree. / I don't agree.
To prawda!
inizia ad imparare
That's true!
To nieprawda!
inizia ad imparare
That's not true!
To możliwe.
inizia ad imparare
It's possible.
To niemożliwe.
inizia ad imparare
It's impossible.
Tak myślę.
inizia ad imparare
I think so.
Nie sądzę.
inizia ad imparare
I don't think so.
Dokładnie!
inizia ad imparare
Exactly!
Absolutnie!
inizia ad imparare
Absolutely!
Masz rację.
inizia ad imparare
You're right.
Mylisz się.
inizia ad imparare
You're wrong.
Nie jestem pewien...
inizia ad imparare
I'm not sure...
To absurd!
inizia ad imparare
It's absurd!
To bzdury.
inizia ad imparare
It's rubbish.
To brednie!
przekleństwo!
inizia ad imparare
It's bullshit!
a swear word!
liczby
inizia ad imparare
figures
konserwacja, utrzymanie (czegoś w takim stanie, aby dobrze działało)
inizia ad imparare
maintenance
cierpliwy nauczyciel
inizia ad imparare
a patient teacher
niecierpliwy uczeń
inizia ad imparare
an impatient student
obowiązki domowe
inizia ad imparare
chores

Devi essere accedere per pubblicare un commento.