A39: will / won't

 0    20 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Pewnego dnia będę bogata!
inizia ad imparare
One day I'll be rich!
Pomogę ci.
inizia ad imparare
I'll help you.
Adam nie przyjdzie na spotkanie.
inizia ad imparare
Adam won't come to the meeting.
Zadzwonisz do mnie za 5 minut?
inizia ad imparare
Will you call me in 5 minutes?
Gdzie on będzie pracował?
inizia ad imparare
Where will he work?
Będzie kochał mnie na zawsze!
inizia ad imparare
He'll love me forever!
Nie pojedziemy do Olsztyna.
inizia ad imparare
We won't go to Olsztyn.
Kiedy nas odwiedzisz?
inizia ad imparare
When will you visit us?
Nie będę miała dziś przerwy na lunch.
inizia ad imparare
I won't have a lunch break today.
Zrobisz obiad?
inizia ad imparare
Will you make dinner?
Będą jutro zajęci.
inizia ad imparare
They'll be busy tomorrow.
Zjem kurczaka z frytkami.
w restauracji
inizia ad imparare
I'll have chicken with chips.
Umyj zęby albo nie będę chciała cię pocałować!
inizia ad imparare
Brush your teeth or I won't want to kiss you!
"won't" obok "want"
Jutro nie będzie padać.
inizia ad imparare
It won't rain tomorrow.
Co jej powiesz?
inizia ad imparare
What will you tell her?
Ja to zrobię!
inizia ad imparare
I'll do that!
W następnym tygodniu będzie ciepło.
inizia ad imparare
It'll be warm next week.
Skopiujesz mi tą fakturę?
inizia ad imparare
Will you copy the invoice for me?
On nie powie ci prawdy.
inizia ad imparare
He won't tell you the truth.
O której zaczniecie?
inizia ad imparare
What time will you start?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.