A39: would like (to)

 0    17 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I'd like to ask for a payment.
inizia ad imparare
Chciałabym poprosić o płatność.
(skrót)
I would like to discuss your order.
inizia ad imparare
Chciałabym przedyskutować wasze zamówienie.
When would you like to collect your order?
inizia ad imparare
Kiedy chcielibyście odebrać swoje zamówienie?
I'd like coffee with milk.
inizia ad imparare
Chciałabym kawę z mlekiem.
(skrót)
We would like a copy.
inizia ad imparare
Chcielibyśmy kopię.
They'd like to get an invoice.
inizia ad imparare
Chcieliby dostać fakturę.
(skrót)
Would you like to get our price list?
inizia ad imparare
Czy chcielibyście dostać nasz cennik?
He wouldn't like to change his supplier.
inizia ad imparare
Nie chciałby zmienić swojego dostawcy.
I would like to be a princess.
inizia ad imparare
Chciałabym być księżniczką.
Would she like a kiss?
inizia ad imparare
Czy ona chciałaby całusa?
How much sugar would you like?
inizia ad imparare
Ile chciałbyś cukru?
How many biscuits would she like?
inizia ad imparare
Ile chciałaby ciastek?
They wouldn't like to pay today.
inizia ad imparare
Nie chcieliby płacić dzisiaj.
He'd like to talk to you.
inizia ad imparare
Chciałby z tobą porozmawiać.
(skrót)
I would like a million dollars!
inizia ad imparare
Chciałabym milion dolarów!
What time would you like to meet?
inizia ad imparare
O której chcielibyście się spotkać?
I wouldn't like to kiss him.
inizia ad imparare
Nie chciałabym go pocałować.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.