Adam pracuje na noc

 0    21 schede    kachabrzezinska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Adam pracował na noc.
inizia ad imparare
Adam worked at night.
Był zmęczony po pracy, więc położył się spać.
inizia ad imparare
He was tired after work, so he went to sleep.
Dzieciaki krzyczały i wrzeszczały bez końca.
inizia ad imparare
The kids were screaming and screaming without end.
Nie potrafią zrozumieć, że jak ktoś śpi to trzeba być cicho.
inizia ad imparare
They can't understand that someone is sleeping you have to be quiet.
Dzieciaki biegały i rozrzucał rzeczy po pokoju.
inizia ad imparare
The kids running around and scattered stuff around the room.
Jak zwykle zrobiły ogromny bałagan.
inizia ad imparare
As usual, they made a huge mess.
Adam obudził się około 1 p.m.
inizia ad imparare
Adam woke up around 1 pm
Wstał zaspany, mimo że spał kilka godzin.
inizia ad imparare
He got sleepy, despite the fact that he slept a few hours.
Dzieci ucieszyły się, gdy go zobaczyły.
inizia ad imparare
Children was delighted when they saw him.
Zjedliśmy obiad i chwilę odpoczeliśmy.
inizia ad imparare
We ate dinner and rested a while
Potem wyprasowałam cały stos ubrań.
inizia ad imparare
Then I ironed the whole pile of clothes.
Okazało się, że dzieci wyrosły z części ubrań.
inizia ad imparare
It turned out that the children have grown up with some of their clothing.
Postanowiłam zapakować je i dać koledze Adama.
inizia ad imparare
I decided to pack them up and give colleague Adam.
Babcia zabrała Simona na spacer.
inizia ad imparare
Grandma took Simon to walk.
Adam ubrał Simona i zajmował się Olivią
inizia ad imparare
Adam dressed Simon and dealt with Olivia
Sprzeczaliśmy się trochę z Adamem.
inizia ad imparare
We argued a bit with Adam.
Olivia nadal ma katar i martwimy się tym.
inizia ad imparare
Olivia still has a cold and we worried about it.
Chorujemy zbyt często.
inizia ad imparare
We sick too often.
Simona bolą dziąsła i ciągle próbuje nas gryźć.
inizia ad imparare
Simon sore gums and constantly tries to bite us.
Nie wiemy co zrobić żeby przestał.
inizia ad imparare
We don't know what to do to stop it.
Olivia często obraża się i wychodzi z pokoju.
inizia ad imparare
Olivia often offended and leaves the room.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.