Adjective + Preposition

 0    20 schede    grzegorzandrejczyn
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bać się pająków
Nie ma potrzeby bać się pająków.
inizia ad imparare
to be afraid of spiders.
There's no need to be afraid of spiders.
zdenerwowany na mnie
Tata będzie naprawdę zdenerwowany, kiedy wrócę do domu.
inizia ad imparare
annoyed with me
Dad will be really annoyed with me when I get home.
Martwiłem się o ciebie.
inizia ad imparare
I was getting worried about you.
wygląda inaczej niż jej siostra
Julia wygląda zupełnie inaczej niż jej młodsza siostra.
inizia ad imparare
looks different from her sister
Julia looks very different from her younger sister.
była rozczarowana wynikami
Margaret była bardzo rozczarowana wynikami egzaminów.
inizia ad imparare
was disappointed with results
Margaret was very disappointed with her exam results.
dobry w tenisa
Andy spytał mnie, czy jestem dobry w tenisie.
inizia ad imparare
any good at tennis
Andy asked me if I was any good at tennis.
przepadam za ostrym
Nie przepadam za ostrym jedzeniem.
inizia ad imparare
keen on spicy
I'm not keen on spicy food.
zmęczony oglądaniem filmów
Jestem już zmęczony oglądaniem Amerykańskich filmów.
inizia ad imparare
tired of watching films
I'm tired of watching American films.
był pod wrażeniem pracy
Mój szef był pod wrażeniem pracy, jaką dla niej wykonałem.
inizia ad imparare
was impressed with the work
zainteresowany wyjazdem na wakacje
Nikt z nas nie jest zainteresowany wyjazdem na wakacje.
inizia ad imparare
interested in going on a holiday
None of us are interested in going on a holiday.
Miło z twojej strony.
Dziękuję Ci. Bardzo miło z twojej strony. To piękny prezent.
inizia ad imparare
That's kind of you.
Thank you. That's very kind of you. It's a lovely present.
zadowolony z fryzury
Nie, to po prostu nie ja. Nie jestem zadowolony z tej nowej fryzury.
inizia ad imparare
happy with hairstyle
No, it's just not me. I'm not happy with this new hairstyle.
grzeczni dla klientów
Kelnerzy tutaj nigdy nie są grzeczni dla swoich klientów, ale jedzenie jest doskonałe.
inizia ad imparare
polite to customers
The waiters here are never polite to their customers, but the food's excellent.
odpowiedzialny za zamknięcie biura
Czy możesz mi powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za zamknięcie biura po pracy?
inizia ad imparare
responsible for locking up the office
Can you tell me who is responsible for locking up the office after work?
zadowolony z obsługi
Żaden z gości nie jest zadowolony z obsługi w hotelu.
inizia ad imparare
satisfied with the service
None of the guests where satisfied with the service in the hotel.
zaskoczeni wiadomością
Wszyscy byliśmy głęboko zaskoczeni wiadomością o tragicznym wypadku.
inizia ad imparare
shocked by the news
All of us were deeply shocked by the news of the tragic accident.
zaskoczeni, jak droga jest
To nie było tanie wakacje. Byliśmy zaskoczeni, jak droga jest Wielka Brytania.
inizia ad imparare
surprised at how expensive is
It wasn't cheap holiday. We were surprised at how expensive Britain is.
Co z nim nie tak?
Robert nie jest w pracy. Co z nim nie tak. Kolejna migrena?
inizia ad imparare
What's wrong with him?
Robert's not at work. What's wrong with him. Another migraine?
typowe dla regionu
Chcę jeść jedzenie typowe dla tego regionu, więc nie ma hamburgerów.
inizia ad imparare
typical of region
I want to eat food that's typical of this region, so NO hamburgers.
przyzwyczajona do późnych nocy
Jane wygląda na zmęczoną. Ona nie jest przyzwyczajona do tych wszystkich późnych nocy.
inizia ad imparare
used to late nights
Jane looks tired. She's not used to all these late nights.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.