An administrative officer

 0    173 schede    wasiak01
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Funkcjonariusz / urzędnik administracji
inizia ad imparare
An administrative officer/clerk
Kontynuować kurs
inizia ad imparare
Carry on with a course
polegać (na czym polega praca)
inizia ad imparare
involve
wysyłanie listów / emaili
inizia ad imparare
send letters/emails
odbierać, otrzymywać listy / e-maile
inizia ad imparare
receive letters/emails
odebrać telefon
inizia ad imparare
answer the phone
siedzieć przy biurku
inizia ad imparare
sit at the desk
operować (na pacjencie)
inizia ad imparare
operate on
obsługiwać komputer
inizia ad imparare
operate a computer
drukować tekst
inizia ad imparare
print text
skanowanie tekstu
inizia ad imparare
scan text
słuchać szefa
inizia ad imparare
listen to the boss
dyrektor
inizia ad imparare
headmaster
szef biura
inizia ad imparare
head of the office
wypełniać czyjeś instrukcje/polecenia
inizia ad imparare
follow somebody instructions/ orders
wypełniać instrukcje/polecenia szefa
inizia ad imparare
follow the boss's instructions/orders
notatki mojego przyjaciela
inizia ad imparare
my friend's notes
notatki moich przyjaciół
inizia ad imparare
my friends' notes
być posłusznym szefowi, słuchać szefa
inizia ad imparare
obey the boss
rozmawiać z klientem
inizia ad imparare
talk with/to a client / customer
Formularz podaniowy
inizia ad imparare
application form
formularz
inizia ad imparare
form
stacja benzynowa
inizia ad imparare
filling/gas station
wypełnić formularze podaniowe/zgłoszeniowe
inizia ad imparare
fill in application forms
Co robi/Czym zajmuje się urzędnik administracyjny?
inizia ad imparare
What does an administrative officer do?
Funkcjonariusz administracyjny wysyła formularze
inizia ad imparare
An administrative officer sends forms
Funkcjonariusz administracyjny otrzymuje listy
inizia ad imparare
An administrative officer receives letters
sklep (amerykański) magazyn
inizia ad imparare
store
galeria, centrum handlowe
inizia ad imparare
shopping mall
officer przechowuje(magazynuje) dokumenty na komputerze
inizia ad imparare
officer stores documents on computer
szafka na dokumenty
inizia ad imparare
filing cabinet
wypełniać/napełniać
inizia ad imparare
fill
dokumenty/akta, teczka (tekturowa na dokumenty)
inizia ad imparare
file
dokumenty, segregowanie
inizia ad imparare
filing
pracować w stałych godzinach, stałe godziny pracy
inizia ad imparare
work fixed hours
pracować w nieregularnych godzinach, nieregularne godziny pracy
inizia ad imparare
work unregular hours
to jest praca od 7 do 3
inizia ad imparare
it is seven-to-three job
przepisy, regulamin
inizia ad imparare
regulations
uczyć się przepisów ma pamięć
inizia ad imparare
memorise regulations
przestrzegać przepisów, podążać za przepisami
inizia ad imparare
follow regulations
Jestem urzędnikiem administracyjnym
inizia ad imparare
I'm administrative officer
W pracy wysyłam listy
inizia ad imparare
At work I send letters
Nie jestem urzędnikiem administracji, więc w pracy nie siedzę przy biurku
inizia ad imparare
I'm not administrative officer so at work I don't sit at the desk
albo ... albo...
inizia ad imparare
either... or...
ani ... ani...
inizia ad imparare
neither... nor...
Albo dzisiaj albo jutro
inizia ad imparare
Either today or tomorrow
Ani dziś, ani jutro
inizia ad imparare
Neither today nor tomorrow
Nie przechowuję informacji ani w komputerze ani w szafce na dokumenty (brak podwójnego przeczenia!)
inizia ad imparare
I don't store informations either in my computer or in the filing cabinet
Przechowywuję informacje ani w komputerze ani w szafce na dokumenty
inizia ad imparare
I store informations neither in my computer nor in the filing cabinet
zasady ubioru
inizia ad imparare
dress code
wymagania, rządania (w stosunku do kandydata)
inizia ad imparare
requirements
wymagać
inizia ad imparare
require
urzędnik, sekretarz
inizia ad imparare
clerk
urzędniczy
inizia ad imparare
clerical
poza (pracą), osobno
inizia ad imparare
apart
obecna praca
inizia ad imparare
current job
różnic się, zmieniać się
inizia ad imparare
vary
różne ćwiczenia
inizia ad imparare
various training
ukończywszy
inizia ad imparare
having completed
przez chwilę, przez pewien czas
inizia ad imparare
for a while
Ośrodek Kultury, dom kultury
inizia ad imparare
community centre
podobne stanowisko
inizia ad imparare
similar post
wymagany
inizia ad imparare
required
edytor tekstu
inizia ad imparare
word processor
pisanie na klawiaturze/maszynie
inizia ad imparare
typing
umiejętność pisania przez dotykanie (bez patrzenia)
inizia ad imparare
touch-type
zwyczajny, zwykły dzień
inizia ad imparare
ordinary day
rezerwować miejsca spotkań na terenie UK
inizia ad imparare
book UK venues
dla samych siebie
inizia ad imparare
themselves
ustalenia, przygotowania
inizia ad imparare
arrangements
organizować
inizia ad imparare
arrange
przyczyna, powód
inizia ad imparare
reason
Jestem studentem
inizia ad imparare
I am a student
Mam być studentem
inizia ad imparare
I am to be a student
dystrybucja, rozprowadzać
inizia ad imparare
distribute
przychody (być w kolorze czarnym)
inizia ad imparare
to be in black
długi (być na czerwono)
inizia ad imparare
to be in red
eleganckie ubrania
inizia ad imparare
smart/elegant clothes
sprawny, wydajny
inizia ad imparare
efficient
godny zaufania, wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
W pracy noszę...
inizia ad imparare
At work I wear...
bluzka
inizia ad imparare
blouse
elegancki kostium (garnitur)
inizia ad imparare
a suit
spódnica do kolan
inizia ad imparare
a knee-length skirt
rajstopy
inizia ad imparare
tights
buty na wysokich obcasach
inizia ad imparare
high-heeled shoes
koszula
inizia ad imparare
shirt
garnitur
inizia ad imparare
a suit
spodnie
inizia ad imparare
trousers
buty wyjściowe
inizia ad imparare
smart shoes
krawat
inizia ad imparare
a tie
W piątek ubieram ubranie na codzień
inizia ad imparare
On Friday I wear casual clothes
płaca, płatność
inizia ad imparare
payment
płacić
inizia ad imparare
pay
pensja (płaca pracowników umysłowych)
inizia ad imparare
salary
wypłaty tygodniowe (płaca pracowników fizycznych)
inizia ad imparare
wages
dobrze płatna praca
inizia ad imparare
a well-paid job
Zalety
inizia ad imparare
advantages
Jestem zadowolony z pracy
inizia ad imparare
I am pleased with the job
okazja, możliwości
inizia ad imparare
opportunities
podręczne rzeczy, przydaje
inizia ad imparare
comes in handy
istotny
inizia ad imparare
essential
praca polega na rozmawianiu
inizia ad imparare
the job involves talking
zajmować się czymś, do czynienia z czymś
inizia ad imparare
dealing with something
Stopień pewności siebie, zaufania
inizia ad imparare
degree of confidence
zadawać pytania, skłonny zapytać
inizia ad imparare
be willing to ask
rada, porada
inizia ad imparare
advice
przeciętny, zwyczajny (dzień)
inizia ad imparare
average
To są wszystkie obowiązki
inizia ad imparare
This are all the duties
Tam nie ma monotonii
inizia ad imparare
There is not monotony
Co robi urzędnik administracji?
inizia ad imparare
What does the administrative officer do?
Urzędnik administracji odbiera telefon.
inizia ad imparare
The administrative officer answers the phone.
Na czym polega praca urzędnika administracji?
inizia ad imparare
What does the job of the administrative officer involve?
Praca polega na odbieraniu telefonu.
inizia ad imparare
The job involves answering the phone.
musieć, muszę (bo chcę)
inizia ad imparare
must
musieć, muszę (bo mi każą)
inizia ad imparare
have to
moje umiejętności / moje możliwości
inizia ad imparare
my skills/ my abilities
Jestem w stanie zeskanować tekst
inizia ad imparare
I am able to scan the text
Jestem zdolny do skanowania tekstu.
inizia ad imparare
I am capable of scanning the tekst.
urzędnik, urzędować, sekretarz
inizia ad imparare
clerk
Moje umiejętności, zdolności, możliwości
inizia ad imparare
My skills, abilities, capabilities
opieka, troska, uwaga
inizia ad imparare
care
troszczyć się
inizia ad imparare
to care
rozkazywać
inizia ad imparare
command
kierować, ukierunkowywać
inizia ad imparare
direct
rządzić
inizia ad imparare
govern
przewodzić
inizia ad imparare
guide
obchodzić się, zajmować się, wręczać
inizia ad imparare
handle
prowadzić, przewodzić
inizia ad imparare
lead
zarządzać, kierować
inizia ad imparare
manage
obsługiwać, działać
inizia ad imparare
operate
nadzorować, doglądać
inizia ad imparare
oversee
regulować
inizia ad imparare
regulate
dozorować, kontrolować, nadzorować
inizia ad imparare
supervise
miejsce pracy, Stacja robocza
inizia ad imparare
workstation
płatności podatku
inizia ad imparare
tax payment
płatnik podatku
inizia ad imparare
tax payer
Urzędnik administracyjny obsługuje klientów (zajmować się, obchodzić się)
inizia ad imparare
The administrative officer handles customers
wyznaczyć, nominować
inizia ad imparare
appoint, nominate
biurokracja, służba cywilna
inizia ad imparare
bureaucracy, civil service
dywizja, sekcja
inizia ad imparare
division, section
dokument, papier
inizia ad imparare
document, paper
formalne, oficjalne
inizia ad imparare
formal, official
urzędnicy, dygnitarze
inizia ad imparare
officials, dignitaries
organizacja, ciało
inizia ad imparare
organisation, body
Procedura, program (porządek dzienny)
inizia ad imparare
procedure, agenda
statut, akt
inizia ad imparare
statute, act
nadzór, dozór
inizia ad imparare
supervision, oversight
prawo administracyjne
inizia ad imparare
administrative law
automatyczna sekretarka
inizia ad imparare
answering machine
wizytownik
inizia ad imparare
business card holder
urzędnik państwowy
inizia ad imparare
civil servant
centrum konferencyjne
inizia ad imparare
conference centre
Papier do drukarki
inizia ad imparare
copy paper
taca na listy
inizia ad imparare
letter tray
telefon komórkowy
inizia ad imparare
mobile phone
Rada miejska, gminy
inizia ad imparare
municipal council
Tabela płac, skala płac
inizia ad imparare
pay scale
być awansowanym
inizia ad imparare
be promoted
zwołać konferencję prasową
inizia ad imparare
call a press conference
zwrócić się do urzędnika, skonsultować się z innym urzędnikiem
inizia ad imparare
consult an official
wejść do biura, wprowadzić urząd
inizia ad imparare
enter an office
dać pozwolenie
inizia ad imparare
give an permission
płacić podatki
inizia ad imparare
pay taxes
odbierać telefon, być odpowiedzialnym za odbieranie telefonu
inizia ad imparare
receive a phone call
wysłać faks
inizia ad imparare
send a fax
podpisać dokument
inizia ad imparare
sign a document
pracować jako urzędnik
inizia ad imparare
work as a clerk
program, porządek dnia
inizia ad imparare
agenda
biurokracja
inizia ad imparare
bureaucracy
urzędnik, sekretarz
inizia ad imparare
clerk
skarżyć się
inizia ad imparare
complain
urządzenia elektryczne, sprzęt AGD
inizia ad imparare
electrical appliances

Devi essere accedere per pubblicare un commento.