Angielski w listopadzie

 0    67 schede    psytullme
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Brzuch
pospolite, ogólne znaczenie
inizia ad imparare
Belly
Jelito
Wziąłem trzy elementy - żołądek, jelito cienkie i okrężnicę.
inizia ad imparare
Intestine
I took the three elements - stomach, small intestine and colon.
Wypatroszyć
np. rybkę
inizia ad imparare
Gut
Brzuch
w anatomii
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
inizia ad imparare
Abdomen
The best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Bojaźliwy
shy, fearful, bashful
Byłem zbyt nieśmiały, aby poprosić, co chciałem
inizia ad imparare
Timid
I was too timid to ask for what i wanted
Wydział
inizia ad imparare
Department
lub faculty, section
Dołożyć starań
Wysiłek, zabiegi, kłopot, staranie
Bohaterski wysiłek to wspólny wysiłek
inizia ad imparare
Make an effort
A heroic effort is a collective effort
Mrugać
Kłamcy mrugają częściej niż normalni ludzie
inizia ad imparare
Blink
Liars blink more often that normal people
Trawienie
Trawić jedzenie
Enzymy, które pomagają trawić tłuszcz
inizia ad imparare
Digestion
Enzymes that digest fat
Ponadto, idąc dalej
inizia ad imparare
Furthermore
Pod spodem, pod
inizia ad imparare
Underneath, under
Samodoskonalenie
inizia ad imparare
self-improvement
Rozwijać
Powinieneś rozwijać swoje umiejętności
inizia ad imparare
Develop
You should develop your skills
Doprowadzić do
Doprowadziło to do przekonania, że...
inizia ad imparare
Lead to
This led to the belief that...
Odsłonić
make known
Skany mózgu odkryły, że nie było guza
inizia ad imparare
Reveal
Brain scans revealed that there wasn’t any tumor
Rzekomo
Podobno, niby
inizia ad imparare
Allegedly
Supposedly, as if, kind of
Powodować
Golenie włosów powoduje, że odrastają grubsze
inizia ad imparare
Cause
Shaving hair causes it to grow back thicker
Przekonanie, wierzenie
To przekonanie jest często wzmacniane przez media
inizia ad imparare
Belief, convinction
This belief is often reinforced by the media
Próba kliniczna
Eksperyment kliniczny pokazał, że golenie nie ma wpływu na wzrost włosów
inizia ad imparare
Clinical trial
A clinical trial showed that shaving has no effect on hair growth
Szwagier
inizia ad imparare
Brother in law
Szwagierka, bratowa
inizia ad imparare
Sister in law
Dodatkowo, ponadto
inizia ad imparare
In addition, moreover
Powyżej
inizia ad imparare
Above
Niewystarczający, niedostateczny
inizia ad imparare
Insufficient
Wzrok
inizia ad imparare
Eyesight
Obalić
inizia ad imparare
Disprove
Krótkowzroczność
inizia ad imparare
Short-sightedness
Myopia, near-sightedness
Latarnia
inizia ad imparare
Lantern
Jeszcze mniej
Jeszcze mniej ludzi potrzebowało okularów
inizia ad imparare
Yet fewer
Yet fewer people needed glasses
Senność
inizia ad imparare
Drowsiness
Somnolence
Zarówno
W rzeczywistości zarówno kurczak, jak i mielona wołowina
inizia ad imparare
Both
Actually, both chicken and minced beef
Ilość
inizia ad imparare
Amount
Number (policzalne)
Bez względu
Solidny posiłek może może zrobić cię śpiącym, bez względu na to, czy zawiera indyka czy nie
inizia ad imparare
Whether
Solid meal can make you feel sleepy, whether it contains turkey or not
Mięso mielone
inizia ad imparare
Minced meat
Ilość, wielkość
Liczy się nie ilość, ale jakość
inizia ad imparare
Quantity
It is not the quantity but the quality
Zbadać
KE zobowiązała się do przeprowadzenia badań tych substancji w przyszłości
inizia ad imparare
Investigate
The EC has undertaken to investigate these substances further
List motywacyjny
inizia ad imparare
Cover Letter
Odpowiednio
inizia ad imparare
Appropriately
Zasady ubioru
W starbucksie na przykład
inizia ad imparare
Dress code
Zadbany
inizia ad imparare
Well-groomed
Well-kept
Świadomy, poinformowany
inizia ad imparare
Aware of
Świadomość
inizia ad imparare
Awareness
Samoświadomość
inizia ad imparare
Self-awareness
Self-conscious
W ciągu
W ciągu 24h ustalili, jak się nazywa. W ciągu 48h został aresztowany
inizia ad imparare
Within
Within 24h, they had his name, and within 48h, he was arrested
Mowa potoczna
inizia ad imparare
Colloquial speech
Częstotliwość
inizia ad imparare
Frequency
Kontynuować
inizia ad imparare
to carry on
Osoby w podeszłym wieku
inizia ad imparare
Elderly people
Bujający w obłokach
inizia ad imparare
Absent-minded
Kołtuński, ograniczony, ciasny
inizia ad imparare
Narrow-minded
Wrażliwy
inizia ad imparare
Vulnerable
Mądry, rozsądny
inizia ad imparare
Wise
Ryzykowny
inizia ad imparare
Adventurous
Szkodliwy
inizia ad imparare
Damaging
Odpowiadać, dostosować się
Znasz ludzi, którzy odpowiadają tym stereotypom?
inizia ad imparare
Conform
Do you know people who conform to these stereotypes?
Pomarszczona skóra
inizia ad imparare
Wrinkled skin
Peruka
inizia ad imparare
Wig
Soczewki kontaktowe
inizia ad imparare
Contact lenses
Ciężki
inizia ad imparare
Heavy
Ciekawy
inizia ad imparare
Curious
Nic nie zostało zabrane
inizia ad imparare
Nothing was taken
Osoba ubiegająca się o, szukający
inizia ad imparare
Seeker
Szach mat!
inizia ad imparare
Check mate!
Awanturować się
Cackać się, wybrzydzać
inizia ad imparare
Make a fuss
Dźwignia jest zablokowana
inizia ad imparare
The lever is jammed
Niezamierzenie
inizia ad imparare
Unintentionally
Kamyk
inizia ad imparare
Pebble

Devi essere accedere per pubblicare un commento.