ANIA marzec 2017

 0    79 schede    mirellastone
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
irytacja
inizia ad imparare
irritation
obecność,
inizia ad imparare
presence,
gniew
inizia ad imparare
anger
śmiech
inizia ad imparare
laughter
interesująco, co ciekawe
inizia ad imparare
interestingly
zakończenia np filmów
inizia ad imparare
endings
przemoc
inizia ad imparare
violence
produkcja
inizia ad imparare
production
popularność
inizia ad imparare
popularity
globalnie
inizia ad imparare
globally
rozrywkowy
inizia ad imparare
entertaining
użyteczność, przydatność
inizia ad imparare
usability, usefulness
użycie, korzystanie
inizia ad imparare
usage
prawdopodobny
inizia ad imparare
likely
poszerzać, rozszerzać
inizia ad imparare
broaden, expand
młodzież
inizia ad imparare
youth
pisownia
inizia ad imparare
spelling
wybór, asortyment
inizia ad imparare
variety, assortment
ochronny
inizia ad imparare
protective
alarmujący
inizia ad imparare
alarming
wzrost
inizia ad imparare
growth
chętnie
inizia ad imparare
willingly
odporność, wytrzymałość
inizia ad imparare
resistance, durability
odporny, wytrzymały
inizia ad imparare
resistant, durable
zawroty głowy
inizia ad imparare
dizziness
leczenie
inizia ad imparare
treatment
niepodejrzewający
inizia ad imparare
unsuspecting
mylący, wprowadzający w błąd
inizia ad imparare
misleading
finansowo
inizia ad imparare
financially
bezmyślnie, bezsensownie
inizia ad imparare
mindlessly, senselessly
wsparcie, pomoc np. finansowa
inizia ad imparare
support, assistance
nieuważnie
inizia ad imparare
carelessly
szał
inizia ad imparare
spree
kompulsywny
inizia ad imparare
compulsive
niekontrolowalny
inizia ad imparare
uncontrollable
niszczący, destrukcyjny
inizia ad imparare
destructive, disruptive
naukowo
inizia ad imparare
scientifically
kręgowy, odnoszący się do kręgosłupa
inizia ad imparare
spinal
ranienie, kaleczenie
inizia ad imparare
injuring
ciśnienie
inizia ad imparare
pressure
około, w przybliżeniu
inizia ad imparare
approximately
kosztowny
inizia ad imparare
costly
wzburzony, silny, rozszalały
inizia ad imparare
raging
hojny, szczodry
inizia ad imparare
generous, generous
magistrant, magisterski
inizia ad imparare
graduate student, master
nieszczęśliwe
inizia ad imparare
unfortunate
dosłownie
inizia ad imparare
literally
ufnie, z nadzieją, mając nadzieję
inizia ad imparare
hopefully
pełen nadziei
inizia ad imparare
hopeful
pokrewieństwo
inizia ad imparare
kinship
wzbudzać, rozbudzać np. zainteresowania
inizia ad imparare
arouse
hymn
inizia ad imparare
anthem
przewaga, zwycięstwo
inizia ad imparare
superiority
duma
inizia ad imparare
pride
konkurencja, konkurs, zawody
inizia ad imparare
competition
patriotyczny
inizia ad imparare
patriotic
konstytucyjny
inizia ad imparare
constitutional
prześladowca
inizia ad imparare
persecutor
naśladowca
inizia ad imparare
impersonator
artysta estradowy
inizia ad imparare
entertainer
przedstawienie, spektakl, wystep
inizia ad imparare
performance
liczny
inizia ad imparare
numerous
populacja
inizia ad imparare
population
wyniki, osiągi np. firmy
inizia ad imparare
performance
nieoczekiwanie
inizia ad imparare
unwxpectectedly
błyskotliwie, znakomicie
inizia ad imparare
brilliantly, perfectly
bieda
inizia ad imparare
poverty
obraźliwy, obelżywy
inizia ad imparare
insulting
mierzalny
inizia ad imparare
measurable
próba
inizia ad imparare
attempt
metoda prób i błędów
inizia ad imparare
trial and error
siła
inizia ad imparare
strength
zrozumienie, zdolność pojmowania
inizia ad imparare
comprehension
psychologiczny
inizia ad imparare
psychological
niewinnie
inizia ad imparare
innocently
infekcja
inizia ad imparare
an infection
często, częściej
inizia ad imparare
frequently, more often
gorąc, upał
inizia ad imparare
heat
dramatycznie
inizia ad imparare
dramatically

Devi essere accedere per pubblicare un commento.