AP MF WL U5

 0    183 schede    aleksandra0818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
a flying start to
inizia ad imparare
udany początek
acknowledge
inizia ad imparare
potwierdzić
adaptability
inizia ad imparare
zdolność adaptacji
adaptable
inizia ad imparare
dający się przystosować
amount to (100 $)
inizia ad imparare
kwota (100 $)
applicant
inizia ad imparare
aplikant
application
inizia ad imparare
aplikacja, podanie o pracę
apply
inizia ad imparare
ubiegać się
assortment
inizia ad imparare
asortyment
At a loss/At sea
inizia ad imparare
w rozterce
authentic
inizia ad imparare
autentyczny
authenticity
inizia ad imparare
autentyczność
back
inizia ad imparare
zainwestować, wesprzeć finansowo
backer
inizia ad imparare
sponsor
barista
inizia ad imparare
barista
be snowed under
inizia ad imparare
być zawalony
break into the job market
inizia ad imparare
wejść na rynek pracy
bring sb up
inizia ad imparare
sprowadzić i zatrudnić kogoś
brush up on one's skills
inizia ad imparare
podszlifuję swoich umiejętności
build a brand/a buisness/a customer base
inizia ad imparare
zbudować markę / a buisness / a baza klientów
by accident/by chance
inizia ad imparare
przez przypadek / przypadkiem
by means of
inizia ad imparare
za pomocą
by virtue of
inizia ad imparare
ze względu na
compete
inizia ad imparare
rywalizować
competence
inizia ad imparare
kompetencja
competent
inizia ad imparare
kompetentny
competition
inizia ad imparare
zawody sportowe
competitive
inizia ad imparare
konkurencyjny
competitor
inizia ad imparare
konkurent
counter-productive
inizia ad imparare
nieproduktywne
cover the expenses
inizia ad imparare
pokrycie kosztów
curiosity
inizia ad imparare
ciekawość
curious (to know)
inizia ad imparare
ciekawy (wiedzieć)
dedication
inizia ad imparare
dedykacja, poswiecenie
detrimental to sth
inizia ad imparare
szkodliwy dla czegoś
do a short-term placement
inizia ad imparare
zrobić krótkoterminową praktykę
do an unpaid internship
inizia ad imparare
zrobić nieodpłatną praktykę
eager to do sth
inizia ad imparare
chętny do zrobienia czegoś
emerge
inizia ad imparare
wyłaniać się
employ
inizia ad imparare
zatrudniać
employer
inizia ad imparare
pracodawca
employment
inizia ad imparare
zatrudnienie
enterprise
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo
enthuse about sth
inizia ad imparare
zachwycało o sth
enterpreneur
inizia ad imparare
przedsiębiorca
entrepreneurial
inizia ad imparare
przedsiębiorczy
entrepreneurship
inizia ad imparare
przedsiębiorczość
entry-level job
inizia ad imparare
pierwsza praca
favourable
inizia ad imparare
korzystny
figure
inizia ad imparare
pomyśleć sobie
fit In with sth
inizia ad imparare
dopasować się do czegoś
fluctations In revenue
inizia ad imparare
zmnienności przychodów
follow one's gut instinct/heart/dream
inizia ad imparare
śledzić własnego instynkt / serca / sen
found a charity/a buisness/a company
inizia ad imparare
Założyć charytatywna / a buisness / firma
fresh out of university
inizia ad imparare
świeże z uczelni
funding
inizia ad imparare
Finansowanie
gain feedback/recognition/insight into sth
inizia ad imparare
uzyskanie informacje zwrotnego / rozpoznawania / wgląd sth
gain (hands-on) experience
inizia ad imparare
zysk (praktyczne) doświadczenie
gauge people's opinion
inizia ad imparare
zebrać opinie
get a financial incentive
inizia ad imparare
uzyskać finansową zachętę
get a pension
inizia ad imparare
dostać rentę
get a rise
inizia ad imparare
uzyskać podwyżkę
get on the first rung of the ladder
inizia ad imparare
dostać się na pierwszym szczeblu drabiny
get one's foot in the door
inizia ad imparare
dobrze zacząć
get perks
inizia ad imparare
uzyskać profity
have a great rapport with sb
inizia ad imparare
doskonale się z kimś rozumieć
have the guts to do sth
inizia ad imparare
mieć odwagę do zrobienia czegoś
hit the ground running
inizia ad imparare
z miejsca zacząć odnosić sukcesy
humble
inizia ad imparare
pokorny
humility
inizia ad imparare
pokora
hyper-competitive
inizia ad imparare
hiper-konkurencyjne
hyper-competitiveness
inizia ad imparare
hiper-konkurencyjności
In the wrong/At fault
inizia ad imparare
W błędzie
In vain/to no avail
inizia ad imparare
Na próżno / bezskutecznie
interest on sth
inizia ad imparare
odsetki od czegoś
intern
inizia ad imparare
stażysta, odbywać staż
interview
inizia ad imparare
rozmowa kwalifikacyjna
interview sb
inizia ad imparare
prowadzić z kimś rozmowę kwalifikacyjna
interviewee
inizia ad imparare
osoba z która przeprowadzana jest rozmowa k
interviewer
inizia ad imparare
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
investment
inizia ad imparare
inwestycja
investor
inizia ad imparare
inwestor
jeopardise
inizia ad imparare
narazić na szwank
jump-start one's career
inizia ad imparare
z impetem zacząć karierę zawodowa
keenness
inizia ad imparare
zapał
keep tabs on sb
inizia ad imparare
mieć oko na sb
land a permanent job
inizia ad imparare
dostać stałą pracę
landscaper
inizia ad imparare
architekt
legal advice
inizia ad imparare
Porada prawna
low point
inizia ad imparare
Najniższy punkt
make a mint
inizia ad imparare
zarobić fortunę
make a profit / a loss
inizia ad imparare
osiągnąć zysk / strata
make ends meet
inizia ad imparare
koniec z końcem
make one's target
inizia ad imparare
dokonać własnej cel
make oneself indispensable
inizia ad imparare
sprawić bycie niezastąpionym
make up/compensate for sth
inizia ad imparare
uzupełnić / zrekompensować sth
manage
inizia ad imparare
kierować
management
inizia ad imparare
kierownictwo
manager
inizia ad imparare
menedżer
materialise
inizia ad imparare
zmaterializować
mental task
inizia ad imparare
zadanie umysłowe
milestone
inizia ad imparare
kamień milowy
minimum wage
inizia ad imparare
płaca minimalna
multinational
inizia ad imparare
wielonarodowy firma
nurture talent
inizia ad imparare
pielęgnowanie talentów
offer sb a full-time post
inizia ad imparare
Oferujemy sb stanowisku w pełnym wymiarze czasu
one-dimensional
inizia ad imparare
jednowymiarowy
order sb around
inizia ad imparare
rozkazywać komuś
overly
inizia ad imparare
nadmiernie
pernament contract
inizia ad imparare
staly kontrakt
perservance
inizia ad imparare
wytrwałość
perservant/persevering
inizia ad imparare
perservant / wytrwali
persevere In sth
inizia ad imparare
wytrwać w sth
persistence
inizia ad imparare
wytrwałość
persistent
inizia ad imparare
wytrwały
pet groomer
inizia ad imparare
fryzjer zwierząt
phony
inizia ad imparare
fałszywy
positives to sth
inizia ad imparare
pozytywne strony czegoś
press on
inizia ad imparare
nacisnąć na
pressured
inizia ad imparare
pod presją
promote
inizia ad imparare
promować
promoter
inizia ad imparare
propagator
promotion
inizia ad imparare
awans
prospective employee
inizia ad imparare
Potencjalny pracownik
prosperity
inizia ad imparare
dobrobyt
prosperous
inizia ad imparare
dobrze prosperujący
put on a brave face
inizia ad imparare
umieścić na odważny twarzy
put sb At ease
inizia ad imparare
uspokoić kogos
realise the potential of sth
inizia ad imparare
zdać sobie sprawę z potencjału sth
reckon
inizia ad imparare
sadzić, przypuszczać
recruit
inizia ad imparare
nowy pracownik
recruit talent/a new manager/students
inizia ad imparare
rekrut talent / a nowy menedżer / studenci
recruiter
inizia ad imparare
osoba rekrutująca
recruitment
inizia ad imparare
rekrutacja
regular income
inizia ad imparare
regularne dochody
reliable source of income
inizia ad imparare
wiarygodnym źródłem dochodu
replaceable/irreplaceable
inizia ad imparare
wymienny / niezastąpiony
Resourceful
inizia ad imparare
Zaradny
resourcefulness
inizia ad imparare
przedsiębiorczość / zaradność
restless
inizia ad imparare
nerwowy
restlessness
inizia ad imparare
niepokój
run a buisness
inizia ad imparare
prowadzić firmę
sack
inizia ad imparare
zwolnić z pracy
saleable
inizia ad imparare
nadający się do sprzedaży
scupper/damage one's chances
inizia ad imparare
zniweczyc swoje szanse
see a return
inizia ad imparare
doczekać się zysku
Self-assurance
inizia ad imparare
pewność siebie
Self-assured
inizia ad imparare
Zadufany w sobie
set up/develop a scheme
inizia ad imparare
skonfigurować / opracowania schematu
share
inizia ad imparare
udział
shelf stacker
inizia ad imparare
osoba wykładająca towar na Polki w sklepie
sincere
inizia ad imparare
szczery
sincerity
inizia ad imparare
szczerość
slave away
inizia ad imparare
harować
stand little chance of doing sth
inizia ad imparare
stoją małe szanse zrobienia czegoś
stand up for something
inizia ad imparare
walczyć o coś
start-up
inizia ad imparare
młoda firma
stem from sth
inizia ad imparare
wynikać z czegoś
strand
inizia ad imparare
wątek, aspekt
strive
inizia ad imparare
starać się
sustain economics growth/a buisness plan
inizia ad imparare
podtrzymać wzrost gospodarczy / biznes plan
sustain financial loses
inizia ad imparare
podtrzymywać traci finansowy
take sb on
inizia ad imparare
zatrudnić kogos
tenacious
inizia ad imparare
wytrwały
tenacity
inizia ad imparare
wytrwałość
thus
inizia ad imparare
tak więc / tym samym
to some extend/a certain degree
inizia ad imparare
do pewnego stopnia / w pewnym stopniu
train
inizia ad imparare
szkolić
trainee
inizia ad imparare
praktykant
trainer
inizia ad imparare
trener / szkoleniowiec
training
inizia ad imparare
nauka pracy
tricky
inizia ad imparare
zdradliwy
try my luck
inizia ad imparare
spróbować szczęścia
uncertainty
inizia ad imparare
niepewność
undergraduate
inizia ad imparare
student
usher
inizia ad imparare
bileter
weigh my words
inizia ad imparare
ważyć moje słowa
willing
inizia ad imparare
skłonny
willingness/unwillingness
inizia ad imparare
chęć / niechęć
work for a pittance/for peanuts
inizia ad imparare
pracować za grosze / za grosze
work for nothing
inizia ad imparare
praca za nic
work on commision
inizia ad imparare
Prace na zlecenie
work overtime
inizia ad imparare
Praca w godzinach nadliczbowych

Devi essere accedere per pubblicare un commento.