Are there any intelligent 10/10 left on the Earth?

 0    33 schede    ewciamierzwa9309
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oszczędności
inizia ad imparare
savings
10 razy dziennie
dla 10/10 mogę zmieniać skarpetki kilka razy dziennie
inizia ad imparare
ten times PER day / ten times A day.
for 10/10 I can change my socks several times per day
najlepsza dziewczyna jaką KIEDYKOLWIEK widziałem
inizia ad imparare
the best girl I have EVER seen
potrafiłem / nie potrafiłem
inizia ad imparare
I could / couln't
być dobrym w...
Jestem naprawdę dobry w śpiewaniu piosenek Krzysztofa Krawczyka
inizia ad imparare
be good AT...
I'm very good at singing Chistopher Krawczyk's songs.
lubię spędzać czas z...
inizia ad imparare
I enjoy spending time with... (my favourite teacher <3 )
chciałbym mieć tatuaże, jak K.K.
inizia ad imparare
I would like to have tattoos, like Christopher K.
obiecałem pomóc w
inizia ad imparare
I promised to help...
Jack promised me to be nice to Paulina
zamierzam...
Tata pani Eweliny zamierza znaleźć sprawcę gołębiowej katastrofy.
inizia ad imparare
I'm going to...
Mrs Ewelina's father is going to find the person responsible for pidgeon's catastophy.
odpowiedzialny za...
inizia ad imparare
responsible for...
Mr Duck, who runs the goverment, is 100% sure that Russians are responsible for Smolensk.
czy zostały jeszcze mądre 10/10 na ziemi?
inizia ad imparare
Are there any intelligent 10/10 LEFT on the Earth?
polegać na kimś.
Sebix to dobry kumpel. Zawsze mogę na nim polegać. Wiem, że zawsze znajdzie czas żeby naprawić mojego golfa.
inizia ad imparare
rely on somebody.
Sebix is a real friend. I can always rely on him. He always finds time to repair my golfik.
dwóch mężczyzn 10/10
inizia ad imparare
Two men 10/10
co najmniej
inizia ad imparare
at least...
You can come for a party under one condition, you have to take with at least 8/10.
przez przypadek
inizia ad imparare
by accident, by chance
zgoda, pozwolenie
inizia ad imparare
permission
chusteczki, tkanka
inizia ad imparare
tissue
zamierzam
inizia ad imparare
I'm going to...
I'm going to go to economic school because there are the most good-looking girls in Opole.
zgadnij co!
inizia ad imparare
Guess what!
Guess what! Jack has finally picked up a girlfriend. <3
właśnie / dopiero co.
właśnie skończyłem robić jedne fiszki a pani Ewelina znowu dodała następne ;/
inizia ad imparare
just / already.
I have just finished doing fishki and Mrs Evelina has added new ones :/
stado dzików
inizia ad imparare
herd of wild boars
zachód słońca
Gdybym miał dziewczynę, zabierałbym ją na piękne zachody słońca.
inizia ad imparare
sunset
If I had a girlfriend, I would take her for beautiful sunsets. But I don't have... yet!
świt
inizia ad imparare
dawn
różne rodzaje
są różne rodzaje dziewczyn: strączki, kartofelki i trufelki
inizia ad imparare
various types of...
There are various types of girls: "strąks", potatoes and truffles.
Jaka szkoda!
inizia ad imparare
what a pity!
martwić się, troszczyć
inizia ad imparare
care about,
I care about you </3
mieć wpływ
Nie mam wpływu na to, że jestem taki boski.
inizia ad imparare
have influence on
I don't have influence on that I am so amazing.
pomóc komuś w czymś,
inizia ad imparare
give somebody a hand
wierny komuś/czemuś
inizia ad imparare
faithful to someone / something.
Andrzej is fatihful to his one and only football club. FOR EVER
sprawa życia lub śmierci
inizia ad imparare
matter of life or death,
Sorry for a moment, I have to pick up the phone. It's a matter of life or death!!! -Is Paulina calling?
dokonać życiowego wyboru
inizia ad imparare
make a life choice
mieć wątpliwości
inizia ad imparare
have doubts
mądrość, mądrze
inizia ad imparare
wisdom / wisely

Devi essere accedere per pubblicare un commento.