Aspekte B2 Sprich mit mir!

 0    183 schede    evenstar
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
auf verschiedene Arten
inizia ad imparare
w różny sposób
mitteilen
inizia ad imparare
komunikować
grölen
inizia ad imparare
wydzierać się
brüllen
inizia ad imparare
drzeć się
flüstern
inizia ad imparare
szeptać
tuscheln
inizia ad imparare
szeptać
stammeln
inizia ad imparare
jąkać się
stottern
inizia ad imparare
zacinać się
murmeln
inizia ad imparare
mamrotać
schluchzen
inizia ad imparare
szlochać
schimpfen
inizia ad imparare
zwyzywać, zbesztać
das Schimpfwort
inizia ad imparare
przekleństwo
zanken
inizia ad imparare
streiten
tadeln
inizia ad imparare
ganić kogoś
Stadtgespräch sein
inizia ad imparare
być powszechnym tematem rozmów
mitsprechen
da kann ich nicht mitsprechen
inizia ad imparare
mieć coś do powiedzenia
w tej kwesti nie mam nic do powiedzenia
besprechen
inizia ad imparare
dyskutować, omawiać
durchsprechen
inizia ad imparare
dyskutować, omawiać
Gesten
inizia ad imparare
gesty
Körperhaltung
inizia ad imparare
postawa ciała
runzeln
inizia ad imparare
marszczyć
erhoben
inizia ad imparare
uniesiony
salopp
inizia ad imparare
swobodnie, luźno
unverkrampft
inizia ad imparare
nieskrępowany
verschränkt
inizia ad imparare
crossed
reiben
inizia ad imparare
trzeć, pocierać
gestützt
inizia ad imparare
oparty
Verlegenheit
inizia ad imparare
zakłopotanie
Schutzschild
inizia ad imparare
tarcza
Anspannung
inizia ad imparare
Odksnapięcie
Drohung
inizia ad imparare
groźba
dagegen
inizia ad imparare
natomiast
gebräuchlich
inizia ad imparare
przyjęty, utarty, używany
Gebärdensprache
inizia ad imparare
język migowy
verraten
inizia ad imparare
zdradzać
Botschaft
inizia ad imparare
wiadomość
Bestandteil
wesentlicher Bestandteil
inizia ad imparare
składnik
istotna część
täuschen
wenn mich nicht alles täuscht; wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht; der erste Eindruck täuscht oft
inizia ad imparare
mylić
jeśli się nie mylę; jeśli mnie moja pamięć nie myli; pierwsze wrażenia bywa mylące
rasch
inizia ad imparare
szybko, prędko
angeboren
inizia ad imparare
wrodzony
nachahmen
inizia ad imparare
naśladować, imitować
gewissermaßen
inizia ad imparare
w pewnej mierze
erkennen
inizia ad imparare
rozpoznać
wahrnehmen
inizia ad imparare
postrzegać
bejahen
inizia ad imparare
potwierdzać
behaupten
inizia ad imparare
twierdzić
Auftreten
inizia ad imparare
zachowanie
einprägen
inizia ad imparare
utrwalić sobie w pamięci
einbiegen
Ich bin in die falsche Strasse eingebogen.
inizia ad imparare
skręcać
Skręciłam w złą ulicę.
unverblümt sein
inizia ad imparare
mówić bez ogródek
sogar
inizia ad imparare
nawet
zeichnen
inizia ad imparare
rysować
ehe
inizia ad imparare
przed
eher
inizia ad imparare
raczej
jemandem an Intelligenz überlegen sein
inizia ad imparare
przewyższać kogoś inteligencją
sich bedanek bei jemandem für etwas
inizia ad imparare
dziękować komuś za coś
sich entschuldigen bei jemandem für etwas
inizia ad imparare
przepraszać kogoś za coś
die Gelegenheit geben
inizia ad imparare
dawać możliwość
bestreiten
es lässt sich nicht bestreiten, dass...
inizia ad imparare
zakwestionować, negować coś
nie da się zaprzeczyć, że...
so heißt es
inizia ad imparare
mówi się,
sich mit etwas befassen
inizia ad imparare
zajmować się czymś
wissenschaftlich
Es ist wissenschaftlich erwiesen, das...
inizia ad imparare
naukowy
To jest naukowo udowodnione, że...
ausgeprägt
inizia ad imparare
ukształtowany
in der Regel
inizia ad imparare
z reguły
kurzfristig
inizia ad imparare
krótkoterminowy
verfügen über
ich kann über meine Zeit frei verfügen
inizia ad imparare
dysponować czymś
mogę dowolnie dysponować moim czasem
Auffassungsgabe
inizia ad imparare
zdolność pojmowania
vielseitiger
inizia ad imparare
różnorodny, wszechstronny
Tatsache
Tatsache!
inizia ad imparare
dakt
Serio!
nachsprechen
inizia ad imparare
powtarzać
gleichgültig
inizia ad imparare
obojętny
Unterricht erteilen
inizia ad imparare
udzielać lekcji
Schwachstelle
inizia ad imparare
słaby punkt
ausreichend
inizia ad imparare
wystarczający
Kritik austeilen
inizia ad imparare
udzielać krytyki
Kritik einstecken
inizia ad imparare
przyjmować krytykę
Gemüt
inizia ad imparare
umysł
Kritik üben
inizia ad imparare
wyrażać krytykę
verschulden
inizia ad imparare
zawinić
wütend
inizia ad imparare
zły
berücksichtigen
man muss dabei berücksichtigen, dass
inizia ad imparare
rozważać, brać pod uwagę
trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że
bewerten
inizia ad imparare
oceniać
auffordern
inizia ad imparare
zachęcać, wzywać
verunsichern
inizia ad imparare
peszyć
mit Kritik umgehen
inizia ad imparare
obchodzić się z krytyką
Einstellung
das ist die falsche Einstellung
inizia ad imparare
nastawienie
to jest złe nastawienie
ausrasten
inizia ad imparare
wychodzić z siebie, wściec się
Kritik bekommen
inizia ad imparare
dostać dobre recenzje
jemanden verletzen
inizia ad imparare
kogoś zranić
jemanden blamieren
inizia ad imparare
ośmieszać, kompromitować
anbrüllen
inizia ad imparare
wrzeszczeć na kogoś
jemandem zu etwas verhelfen
inizia ad imparare
dopomagać komuś w czymś
jemandem etwas zutrauen
traust du dir das zu?
inizia ad imparare
spodziewać się czegoś po kimś
podejmiesz się tego?
das Zutrauen
inizia ad imparare
zaufanie
die Urteilskraft
inizia ad imparare
rozsądek
das Mitleid
inizia ad imparare
współczucie, litość
veröffentlichen
inizia ad imparare
publikować
das Verriss
inizia ad imparare
druzgocąca krytyka
Rücksicht nehmen
inizia ad imparare
mieć coś na uwadze, na względzie
keine Rücksicht nehmen
inizia ad imparare
nie oglądać się na kogoś
erfüllen
Am Anfang war es nicht gerade leicht, meine Rolle als Lehrehin zu erfüllen.
inizia ad imparare
realizować, urzeczywistniać
Kritik ertragen
inizia ad imparare
znosić krytykę
der Fragenbogen
inizia ad imparare
ankieta
jemandem begegnen
inizia ad imparare
traktować kogoś
in etwas Meister sein
inizia ad imparare
być w czymś mistrzem
Schlamperei
inizia ad imparare
partactwo
verursachen
inizia ad imparare
powodować
zwischenmenschliche Beziehungen
inizia ad imparare
międzyludzkie stosunki
sich einigen
inizia ad imparare
dogadać się
Oberfläche
inizia ad imparare
powierzchnia
verborgen
inizia ad imparare
ukryty
Ereignisse
inizia ad imparare
wydarzenia
Fähigkeit
inizia ad imparare
zdolność
überwinden
inizia ad imparare
przezwyciężać, pokonywać
Eigenschaft
inizia ad imparare
cecha
die Gewalt
inizia ad imparare
władza, przemoc
verschli̱e̱ßen
inizia ad imparare
zamykać
verlaufen
inizia ad imparare
przebiegać
ausweglos
inizia ad imparare
beznadziejny, bez wyjścia
Eskalation
inizia ad imparare
eskalacja
befolgen
inizia ad imparare
przestrzegać, stosować się do
Gestaltung
inizia ad imparare
kształtowanie
anregend
inizia ad imparare
pobudzający, zajmujący
gestalten
inizia ad imparare
organizować, prowadzić
Begriff
inizia ad imparare
termin, pojęcie
punkten
inizia ad imparare
punktówać
Sympathie anderer Leute gewinnen
inizia ad imparare
zdobyć sympatię innych ludzi
das Treffen
inizia ad imparare
spotkanie
die Besprechung
inizia ad imparare
spotkanie
die Dienstleistung
inizia ad imparare
serwis
auf den Kopf zu
inizia ad imparare
prosto z mostu
etwas persönlich nehmen
inizia ad imparare
brać coś do siebie
Es war mir sehr peinlich.
inizia ad imparare
Było mi bardzo głupio.
die Erlaubnis
inizia ad imparare
pozwolenie
sich verabreden
inizia ad imparare
umówić się
berücksichtigen
inizia ad imparare
uwzględniać coś
der Stau
inizia ad imparare
korek
die Verhandlungen
inizia ad imparare
negocjacje
der Betrag
inizia ad imparare
kwota, suma
wieder
inizia ad imparare
znowu
umsonst
inizia ad imparare
darmowy
eine Reise unternehmen
inizia ad imparare
podróż odbyć
im Stau stehen
inizia ad imparare
stać w korkach
der Geier
inizia ad imparare
sęp
offen gesagt
inizia ad imparare
szczerze powiedzawszy
der Vorteil
inizia ad imparare
zaleta
die Nachteil
inizia ad imparare
wada
auf dem Standpunkt stehen
inizia ad imparare
stać na stanowisku
duzen
inizia ad imparare
po imieniu
siezen
inizia ad imparare
używać formalnego określenia adresu
beleidigen
inizia ad imparare
obrazić
das Geschlecht
inizia ad imparare
płeć
wohl
Ich fuehle mich nicht wohl (ich bin krank).
inizia ad imparare
dobrze
verletzen
inizia ad imparare
obrazić, ranić
gang und gäbe sein
inizia ad imparare
być ogólnie przyjętym
sich nach etwas richten
Wonach kann sich die Anrede richten?
inizia ad imparare
zależeć od czegoś
Od czego może zależeć tytułowanie?
Anrede
inizia ad imparare
forma zwracania się do kogoś
der Trubel
inizia ad imparare
zgiełk, wrzawa
Kette
inizia ad imparare
łańcuch
gelten für
inizia ad imparare
odnosić się do czegoś, dotyczyć czegoś
der Zuschlag
inizia ad imparare
dodatek, dopłata
streichen
inizia ad imparare
skreślać
Rechtschreibung
inizia ad imparare
pisownia
peinlich
Das ist mir aber peinlich!
inizia ad imparare
żenujący
Ale mi głupio!
vorkommen
Das kommt nicht wieder vor; es kommt vor, das...
inizia ad imparare
zdarzyć się
To się więcej nie powtórzy; zdarza się, że...
verabreden
Wir waren um halb vier verabredet.
inizia ad imparare
umawiać się
Byłyśmy umówione o wpół do czwartej.
Verabredung
inizia ad imparare
spotkanie
das Gleiche
Es ist immer das Gleiche.
inizia ad imparare
to samo
Cały czas to samo.
vereinbaren
inizia ad imparare
uzgadniać coś
Frechheit
inizia ad imparare
bezczelność
der Ausgang
inizia ad imparare
wyjście
Rücksicht nehmen auf etwas
inizia ad imparare
mieć coś na względzie
berücksichtigen
inizia ad imparare
uwzględniać
stets
inizia ad imparare
zawsze
misslingen
inizia ad imparare
nie powieść się
gelingen
inizia ad imparare
powieść się
Anwesenheit
inizia ad imparare
obecność
Hemmung
inizia ad imparare
hamulec, opory
Ekel
inizia ad imparare
wstręt, obrzydzenie
sich vor etwas ekeln
Mich ekelt es; Es ekelt mich davor
inizia ad imparare
być obrzydzonym przez coś
brzydzi mnie
sich aneignen
sich Kenntnisse aneignen
inizia ad imparare
przyswajać sobie
przyswajać sobie wiedzę
Behörde
inizia ad imparare
urząd
schüchtern
inizia ad imparare
nieśmiały

Devi essere accedere per pubblicare un commento.