Astronomical Phone Bill

 0    21 schede    Kluska1313
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
płacić za rachunek
inizia ad imparare
to foot the bill
ograniczyć wydatki
inizia ad imparare
cut down on expenses
wiązać koniec z końcem
inizia ad imparare
to make ends meet
wnosić poprawki
inizia ad imparare
to amend
opłaty
inizia ad imparare
charges
niedowierzanie
inizia ad imparare
disbelief
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
inizia ad imparare
an envelope
I need an envelope and a stamp.
zapewne
inizia ad imparare
undoubtedly
kwota
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
inizia ad imparare
amount
For our services we kindly request the following payment...
w przybliżeniu
Przemowa trwała w przybliżeniu godzinę.
inizia ad imparare
approximately
The speech lasted approximately one hour.
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
responsible for
bałagan
W twoim pokoju jest straszny bałagan. Idż go posprzątać.
inizia ad imparare
mess
There is a huge mess in your bedroom. Please go and clean it up.
zapłacić w ratach
inizia ad imparare
pay in installments
spłacić dług
inizia ad imparare
pay off the debt
oczywiście
inizia ad imparare
obviously
unieważnić
inizia ad imparare
to quash
przyznać się do porażki
inizia ad imparare
to admit defeat
okazać się
inizia ad imparare
turn out
odchodzić od zmysłów / nie wiedzieć co począć
inizia ad imparare
be at one's wits' end
poczuć ulgę
inizia ad imparare
feel relief
problemy
inizia ad imparare
issues

Devi essere accedere per pubblicare un commento.