Att ha kul (samtal) - Having fun (dialogues)

 0    18 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Får jag rita?
Senare.
inizia ad imparare
Can I draw?
Later.
Ska du titta på den godnattsagan med mig?
Okej.
inizia ad imparare
Will you watch the bedtime cartoon with me?
OK.
Får jag spela på datorn i 15 minuter?
Inget problem.
inizia ad imparare
Can I play on the computer for 15 minutes?
No problem.
Jag vet inte vad jag borde göra med det här.
Kasta det iväg.
inizia ad imparare
I don't know what to do with this.
Throw it away.
Vad borde jag göra med dessa byggklossar?
Plocka upp dem och lägg dem i lådan.
inizia ad imparare
What shall I do with these blocks?
Pick them up and put them in the box.
Får jag titta på TV innan vi äter?
Inget problem.
inizia ad imparare
Can I watch TV before we eat?
No problem.
Kan jag lägga denna här?
Ge det till mig. Vi lägger den i garderoben.
inizia ad imparare
Can I put this here?
Give it to me. We'll put it in the wardrobe.
+11 schede
La lezione è parte del corso
"Engelska för barn"
(Un totale di 562 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.