Dags att säga god natt (samtal) - Time to say goodnight (dialogues)

 0    10 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Kan jag stanna uppe lite längre?
Ska jag berätta en historia för dig?
inizia ad imparare
Can I stay up for a little longer?
Shall I tell you a story?
Kan jag sova med ljuset på?
Naturligtvis, en kyss god natt?
inizia ad imparare
Can I sleep with the light on?
Of course, a kiss goodnight?
Kan du lämna ljuset på?
Visst, söta drömmar.
inizia ad imparare
Can you leave the light on?
Sure, sweet dreams.
Kan jag lyssna på en berättelse?
Vilken?
inizia ad imparare
Can I listen to a story?
Which one?
Jag kan inte sova.
Ska vi räkna får tillsammans?
inizia ad imparare
I can't sleep.
Shall we count sheep together?
+5 schede
La lezione è parte del corso
"Engelska för barn"
(Un totale di 562 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.