Att handla (samtal) - Shopping (dialogues)

 0    13 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Får jag titta på de modellflygen?
Kom, vi köper dem.
inizia ad imparare
Can I take a look at the model aircrafts?
Let's buy them.
Jag skulle vilja köpa dessa byggklossar.
Okej, sätt dem i kundvagnen.
inizia ad imparare
I'd like to buy these blocks.
OK. Put them into the trolley.
När går vi till affärerna?
Behöver du någonting för dagis?
inizia ad imparare
When are we going to the shops?
Do you need something for kindergarten?
Får jag köpa en fotboll?
Nja, kanske inte just nu.
inizia ad imparare
Can I buy a football?
Well, perhaps not right now.
Jag vill köpa några godisar med mina veckopengar.
Du har inte tillräckligt mycket...
inizia ad imparare
I want to buy some sweets with my pocket money.
You don't have enough...
Kan vi få lite choklad?
Jo, okej.
inizia ad imparare
Can we get some chocolate?
Well, OK.
+7 schede
La lezione è parte del corso
"Engelska för barn"
(Un totale di 562 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.