B - Word List 3/1

 0    24 schede    esterapankowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
recognition
inizia ad imparare
rozpoznanie
scientific advances
inizia ad imparare
Postęp naukowy
grant
inizia ad imparare
stypendium
disclose
The company did not disclose the price of the new product.
inizia ad imparare
ujawniać
Firma nie ujawniła ceny nowego produktu.
shortlist
inizia ad imparare
krótka lista
illiterate
inizia ad imparare
niepiśmienny
obtain
We have obtained what we wanted.
inizia ad imparare
otrzymać, uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
boarding school
inizia ad imparare
szkoła z internatem
dependent
inizia ad imparare
zależny
dependable
inizia ad imparare
niezawodny
hopeless
inizia ad imparare
beznadziejny
hopelessness
inizia ad imparare
beznadziejność
fright, frightful
inizia ad imparare
strach, straszny
successive
inizia ad imparare
sukcesywny, kolejny
self-propelled car
inizia ad imparare
samobieżny samochod
trial
inizia ad imparare
przetestowany, przebadany
gunpowder
inizia ad imparare
proch strzelniczy
vacuum
inizia ad imparare
próżnia
steam-powered
inizia ad imparare
zasilany parą
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
inizia ad imparare
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
forbid
inizia ad imparare
zakazać
ignoble
inizia ad imparare
niegodziwy
abbreviation
inizia ad imparare
skrót
thought-provoking
inizia ad imparare
inspirujące

Devi essere accedere per pubblicare un commento.