Bank słów 3 szkoła

5  1    137 schede    kleoska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten/nursery
gimnazjum
inizia ad imparare
middle school (BrE) / junior high school (AmE)
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school (BrE) / elementary school (AmE)
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private school/independent school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school (BrE) / high school (AmE)
uniwersytet
inizia ad imparare
university
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
uczenie się na odległość
inizia ad imparare
distance learning
nauczanie w domu
inizia ad imparare
home schooling
szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt
inizia ad imparare
single-sex school
szkoła państwowa
inizia ad imparare
state (BrE) / public (AmE) school
plastyka
inizia ad imparare
Art
koło zainteresowań
inizia ad imparare
club
język angielski
inizia ad imparare
English
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
geografia
inizia ad imparare
Geography
historia
inizia ad imparare
History
informatyka
inizia ad imparare
IT / Information Technology
matematyka
inizia ad imparare
Mathematics / Maths
muzyka
inizia ad imparare
Music
wychowanie fizyczne
inizia ad imparare
PE / Physical Education
religia
inizia ad imparare
RE / Religious Education
nauki ścisłe (biologia/chemia/fizyka)
inizia ad imparare
Science (Biology/Chemistry/Physics)
przedmiot szkolny
inizia ad imparare
subject
stołówka
inizia ad imparare
canteen
klasa, sala lekcyjna
inizia ad imparare
classroom
pracownia komputerowa
inizia ad imparare
computer room
korytarz
inizia ad imparare
corridor
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
gym / gymnasium
biblioteka
inizia ad imparare
library
sekretariat
inizia ad imparare
office
boisko do zabawy
inizia ad imparare
playground
sala do nauki biologii, chemii, fizyki
inizia ad imparare
science laboratory
boisko sportowe
inizia ad imparare
sports field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
teatcher's room
szatnia
inizia ad imparare
cloakroom
świetlica
inizia ad imparare
common room
szafka
inizia ad imparare
locker
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
staff room
dyrektor / dyrektorka
inizia ad imparare
head teatcher / headmaster / headmistress
profesor / wykładowca akademicki
inizia ad imparare
professor
uczeń / uczennica
inizia ad imparare
schoolboy/schoolgirl/student/pupil
kolega / koleżanka ze szkoły / z klasy
inizia ad imparare
schoolmate / classmate
nauczyciel / nauczycielka
inizia ad imparare
teacher
wychowawca / wychowawczyni
inizia ad imparare
form teacher / tutor
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
torba / tornister
inizia ad imparare
bag / schoolbag
tablica
inizia ad imparare
blackboard / whiteboard / board
kalkulator
inizia ad imparare
calculator
kredki
inizia ad imparare
coloured pencils
zeszyt
inizia ad imparare
copybook / notebook / exercise book
słownik
inizia ad imparare
dictionary
klej
inizia ad imparare
glue
pudełko na drugie śniadanie
inizia ad imparare
lunch box
długopis
inizia ad imparare
pen
piórnik
inizia ad imparare
pencil case
ołówek
inizia ad imparare
pencil
gumka
inizia ad imparare
rubber
linijka
inizia ad imparare
ruler
nożyczki
inizia ad imparare
scissors
podręcznik
inizia ad imparare
textbook / coursebook
zeszyt ćwiczeń
inizia ad imparare
workbook
dziennik lekcyjny
inizia ad imparare
(class) register
strój gimnastyczny
inizia ad imparare
PE kit
dzienniczek ucznia
inizia ad imparare
pupil's record book
przerwa
inizia ad imparare
break
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
zajęcia dodatkowe
inizia ad imparare
extra/extracurricular activities
lekcja
inizia ad imparare
lesson / class
wywiadówka
inizia ad imparare
parent-teacher meeting
karać
inizia ad imparare
punish
kara
inizia ad imparare
punishment
wycieczka szkolna
inizia ad imparare
school trip
mundurek (szkolny)
inizia ad imparare
(school) uniform
wakacje / ferie
inizia ad imparare
(summer/winter) holiday
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
apel
inizia ad imparare
assembly
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
targi szkolne
inizia ad imparare
education fair
czytać lektury szkolne
inizia ad imparare
read set books
klasówka, sprawdzian
inizia ad imparare
(class) test
egzamin
inizia ad imparare
examination / exam
nie zdać egzaminu / testu
inizia ad imparare
fail an exam / a test
egzamin końcowy
inizia ad imparare
final exam
zostać piątkę/czwórkę/trójkę ... z testu
inizia ad imparare
get an A/a B/aC/... in a test
dostać wyniki (testu/egzaminu)
inizia ad imparare
get the results (of a test /an exam)
uczyć się
inizia ad imparare
learn
stopień / ocena
inizia ad imparare
mark / grade
zdać egzamin / test
inizia ad imparare
pass an exam / test
przygotowywać się do (egzaminów)
inizia ad imparare
prepare for (exams)
powtarzać materiał do (egzaminów)
inizia ad imparare
revise / study for (exams)
egzamin końcowy, na koniec szkoły
inizia ad imparare
school-leaving exam
przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
take an exam
uczyć kogoś
inizia ad imparare
teach
kartkówka
inizia ad imparare
short / spot test
wynik testu
inizia ad imparare
test result
ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam
ściąga
inizia ad imparare
crib
świadectwo szkolne, semestralny raport o wynikach w nauce
inizia ad imparare
school report
ponownie przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
retake the exam
leniwy
inizia ad imparare
lazy
(nie) sprawiedliwy
inizia ad imparare
(un) fair
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
wymagający
inizia ad imparare
demanding
uzdolniony
inizia ad imparare
gifted
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
punktualny
inizia ad imparare
punctual
surowy
inizia ad imparare
strict
utalentowany
inizia ad imparare
talented
tolerancyjny
inizia ad imparare
tolerant
wyrozumiały
inizia ad imparare
understanding
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
literatura
inizia ad imparare
Literature
szkoła ogólnokształcąca dla wszystkich uczniów
inizia ad imparare
comprehensive school
aula
inizia ad imparare
hall
pomieszczenia, obiekty
inizia ad imparare
facilities
sprzęt sportowy
inizia ad imparare
sports equipment
brytyjski odpowiednik matury
inizia ad imparare
A levels
egzamin w połowie szkoły średniej w UK
inizia ad imparare
AS levels
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
inizia ad imparare
GCSEs
temat
inizia ad imparare
topic
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
klasa (grupa uczniów)
inizia ad imparare
class
skupić się
inizia ad imparare
focus/concentrate
przeszkadzać
inizia ad imparare
disturb
konkurs (matematyczny), olimpiada (matematyczna)
inizia ad imparare
Maths competition
nieobowiązkowy, dobrowolny
inizia ad imparare
optional
klasa (rok nauczania)
inizia ad imparare
year/form
kółko zainteresowań
inizia ad imparare
after-school club
impreza dobroczynna
inizia ad imparare
charity event
uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły średniej
inizia ad imparare
graduation ceremony
zajęcia z przydatnych umiejętności życiowych
inizia ad imparare
life skills classes
piknik naukowy
inizia ad imparare
science fair
lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
spokojny, "wyluzowany"
inizia ad imparare
easy-going

Devi essere accedere per pubblicare un commento.