BANK SŁÓW 4- PRACA

 0    165 schede    nnkkurjata
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dział księgowości
inizia ad imparare
accounts
dział obsługi klienta
inizia ad imparare
Customer Services Department
dział kadr
inizia ad imparare
HR department
dział marketingu
inizia ad imparare
marketing
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
inizia ad imparare
Public Relations
dział badawczo-rozwojowy
inizia ad imparare
research and development department
dział sprzedarzy
inizia ad imparare
Sales
czeladnik
inizia ad imparare
apprentice
szef
inizia ad imparare
a boss
dyrektor zarządzający
inizia ad imparare
CEO
współpracownik / współpracowniczka
inizia ad imparare
co-worker
koleżanka
inizia ad imparare
colleague
dyrektor finansowy
inizia ad imparare
finance director
stażysta
inizia ad imparare
intern
osoba przeprowadzająca rozmowe kwalifikacyjną
inizia ad imparare
interviewer
bezpośredni przełożony
inizia ad imparare
line manager
zarząd
inizia ad imparare
management
dyrektor zarządzający
inizia ad imparare
managing director
aststent
inizia ad imparare
personal assistant
rekrutator
inizia ad imparare
recruiter
personel
inizia ad imparare
staff
podwładny
inizia ad imparare
a subordinate
zwierzchnik, przełożony
inizia ad imparare
superior, superior
osoba w trakcie szkolenia
inizia ad imparare
trainee
wolontariusz
inizia ad imparare
volunteer
pracoholik pracoholiczka
inizia ad imparare
workaholic workaholic
premia (roczna)
inizia ad imparare
annual bonus
roczny dochód
inizia ad imparare
annual income
zaległa wypłata
inizia ad imparare
back pay
zasiłek na dzieci
inizia ad imparare
child benefit
prowizja
inizia ad imparare
commission
zarabiać
inizia ad imparare
to earn
odsetki
inizia ad imparare
interest
na zasiłku
inizia ad imparare
on the dole
płaca
inizia ad imparare
pay
podwyżka
inizia ad imparare
pay rise
emerytura, renta
inizia ad imparare
pension, disability pension
plan emerytalny
inizia ad imparare
pension plan
zysk
inizia ad imparare
profit
pasek wynagrodzenia
inizia ad imparare
salary slip
udziały lub akcje
inizia ad imparare
shares
pensja początkowa
inizia ad imparare
starting salary
napiwek
inizia ad imparare
a tip
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit
płaca stawka
inizia ad imparare
wage
zatrudniać
inizia ad imparare
to employ
pracownik
inizia ad imparare
employee
pracodawca
inizia ad imparare
an employer
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
kontynuować pracę
inizia ad imparare
get on with your work
pracować w firmie
inizia ad imparare
to work for a company
miejsce pracy
inizia ad imparare
a workplace
ubiegać się o pracę
inizia ad imparare
to apply for a possition of...
kandydat / kandydatka
inizia ad imparare
candidate
wybór zawodu
inizia ad imparare
choice of career
CV
inizia ad imparare
CV
umowa
inizia ad imparare
concract
agencja pośrednicta pracy
inizia ad imparare
employment agency
perspektywy zatrudnienia
inizia ad imparare
employment prospects
wejśc na rynek pracy
inizia ad imparare
enter the labor market
urząd pracy
inizia ad imparare
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
a job interview
oferta pracy / okazja zawodowa
inizia ad imparare
job offer / opportunity Professional
posada
inizia ad imparare
position
referen
inizia ad imparare
reference
porces rekrutacji
inizia ad imparare
porces recruitment
wymagania
inizia ad imparare
expectations, requirements
zatrudnić
inizia ad imparare
take on/hire
praca polega na
inizia ad imparare
the job/ work involves
wakat
inizia ad imparare
vacancy
osiągniecie
inizia ad imparare
achievement
posługiwać się bigle językiem obcym
inizia ad imparare
be fluent in
zaangażowany
inizia ad imparare
committed
zdolności komunikacyjne
inizia ad imparare
communication skills
competentny
inizia ad imparare
competentny
skrupulatny sumienny
inizia ad imparare
concientious
wydajny
inizia ad imparare
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
experience in a field
elastyczny \
inizia ad imparare
flexible \
zorientowany na cele
inizia ad imparare
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach, kwalifikacjach
inizia ad imparare
highly skilled, qualified
przedsiębiorcz
inizia ad imparare
Entrepreneurial, industrious
inicjatywa
inizia ad imparare
initiative
dotychczasowe doświadczenie zawodowe
inizia ad imparare
professional experience
aktywny, pełen inicjatywy
inizia ad imparare
proactive
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
solidny niezawodny
inizia ad imparare
solid reliable
zorganizowany
inizia ad imparare
well organised
dobrze wyszkolony
inizia ad imparare
well-trained
umieć pracować pod presją
inizia ad imparare
be able to work under pressure
praktyczna znajomość czegoś
inizia ad imparare
working knowledge of something
kierowanie zarządzanie
inizia ad imparare
administrative work
nadzorować być szefem
inizia ad imparare
be in charge
zajmować się czymś
inizia ad imparare
deal with
rozdzielać obowiązki
inizia ad imparare
delegate
wyjeżdzać służbowo
inizia ad imparare
go away on business
prowadzić księgowość
inizia ad imparare
keep the books
stać na czele zespołu
inizia ad imparare
lead a team
zarządzanie
inizia ad imparare
management
dotrzymywać terminów
inizia ad imparare
to meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
inizia ad imparare
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
inizia ad imparare
review sb`s performence
nadzorować
inizia ad imparare
supervise
odbierać telefony
inizia ad imparare
take calls
pracować w zespole
inizia ad imparare
to work in a team
pracować, dotrzymując napiętych terminów
inizia ad imparare
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
to work overtime
uczyć się zawodu w praktyce
inizia ad imparare
learn on the job
rozwój zawodowy
inizia ad imparare
professional development
przekwalifikować się
inizia ad imparare
retrain
szkolenie
inizia ad imparare
training course
warsztaty
inizia ad imparare
workshops
jak najszybciej
inizia ad imparare
as soon as possible
poufne, do rąk własnych FYEO
inizia ad imparare
confidential by hand FYEO
do twojej/pani/pana wiadomości
inizia ad imparare
to your / your / your messages
awansować
inizia ad imparare
to promote
samochód służbowy
inizia ad imparare
company car
elastyczne godziny pracy / flexi-time
inizia ad imparare
flexible working hours / flexi-time
pójść na zwolnienie
inizia ad imparare
go on leave
wynagrodzenie za czas urlopu
inizia ad imparare
holiday pay
zadowolenie z pracy
inizia ad imparare
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
inizia ad imparare
job security
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch hour
urlop macierzyński/ ojcowski
inizia ad imparare
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenie ze strony pracodawcy
inizia ad imparare
perks/ fringe benefits
perspektywy awansu
inizia ad imparare
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
inizia ad imparare
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
inizia ad imparare
sick pay
brać wolne / wolny dzień
inizia ad imparare
take time/ a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
inizia ad imparare
work-life balance
pracować na własny rachunek
inizia ad imparare
be self-employed
stworzyć własną firmę
inizia ad imparare
build up your uwn business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
inizia ad imparare
do freelance work
pracować dorywczo
inizia ad imparare
to do odd jobs
prowadzić firmę
inizia ad imparare
to run a company
założyc firmę
inizia ad imparare
Set up company
pracowac zdalnie w domu
inizia ad imparare
work from home
wcześniejsza emerytura
inizia ad imparare
early retirement
złożyć wymówienie
inizia ad imparare
to hand in a notice
utrata pracy
inizia ad imparare
loss job
zwolnić z pracy
inizia ad imparare
lay off
zwolnić/zredukować
inizia ad imparare
make redundant
redukcja etatów
inizia ad imparare
redundancy
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
to retire
wyrzucić z pracy
inizia ad imparare
sack/ give the sack/ fire
dobrowolne odejście z pracy
inizia ad imparare
voluntary redundancy
tania siła robocza '
inizia ad imparare
cheap labor '
wyzyskiwać
inizia ad imparare
exploit
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
koszty pracy
inizia ad imparare
labour costs
przekazywać pracę
inizia ad imparare
outsource
przepracowany
inizia ad imparare
overworked
strajk okupacyjny
inizia ad imparare
sit-in
strajk
inizia ad imparare
a strike
bezrobotni (konkretni - rzeczownik, l.mn.)
inizia ad imparare
unemployed (by real - noun, plural)
związek zawodowy
inizia ad imparare
a trade union
gruba ryba
inizia ad imparare
big fish
zakończyć pracę na cały dzień
inizia ad imparare
call it a day
wspinać sie po szczeblach kariery
inizia ad imparare
climb the coroporate ladder
nauczyć się fachu (idiom)
inizia ad imparare
lern the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty (żeby coś załatwić)
inizia ad imparare
pull a fiew strings
przyłożyc się
inizia ad imparare
pull your weight
biurokracja idiom
inizia ad imparare
red tape
podejmować szybkie decyzje (idiom)
inizia ad imparare
think on your feet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.